Lämpöpumppumarkkinat ovat kehittyneet ripeästi. Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPUn mukaan miljoonas lämpöpumppu asennetaan Suomessa vielä tämän vuoden aikana.

20 vuotta toimineelle Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPUlle miljoonan myydyn lämpöpumpun rajan rikkoutuminen tuli oikeaan paikkaan. Alan tiedotuksesta, yhteistyöstä, kouluttamisesta sekä sertifioinneista vastannut SULPU perustettiin vuonna 1999, jolloin ala oli lähtenyt uuteen nousuun vaikean 80-luvun jälkeen. Ensimmäiset lämpöpumput asennettiin Suomessa 80-luvun alussa, mutta vuonna 1984 käytännössä kaikki alan toimijat ajatuivat konkurssiin.

”Uusi nousu alkoi 90-luvun puolivälissä. Vuonna 1999 aika oli kypsä Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry:n perustamiselle. Tuloksia alkoi tulla heti perustamisen jälkeen. Loan heitto ja kilpailijoiden haukkuminen markkinoinnissa väheni. Ihmiset alkoivat uskaltaa ostaa lämpöpumppuja. Alettiin miettimään lämpöpumppumarkkinan kasvattamista yhdessä, vaikuttamistyötä, alan yhteistä tiedotusta, laatuasioita kuten koulutusta ja sertifiointeja sekä kansainvälistä yhteistyötä”, kertoo Jussi Hirvonen, yksi perustajajäsenistä ja nykyinen SULPUn toiminnanjohtaja

Ok-rakentajat ottivat lämpöpumput omikseen

Lämpöpumppumyynnit jatkoivat vahvaa kasvua 2000-luvulla. Ilmalämpöpumppuja myytiin kymmeniä tuhansia vuodessa. Omakotitalorakentajat alkoivat valita yhä useammin maalämmön, öljylämmitykset alkoivat vaihtua maalämpöön ja uudet pumpputyypit poistoilma- ja ilmavesilämpöpumput tulivat markkinoille. Myös isompiin kohteisiin alkoi tulla lämpöpumppuja.

EU:n uusiutuvan energian direktiivin siivittämänä ARAn energia-avustus vuonna 2011-12 paisutti maalämpövuosimyynnin 8 000:sta 14000 kappaleeseen.

Suomen lämpöpumpuilla tuotetaan yli 10 TWh vuodessa eli yli 15 % Suomen rakennusten lämmitystarpeesta. Lämpöpumppuihin on vuosien mittaan investoitu 5 miljardia euroa ja investoidaan puolen miljardin vuositahdilla. Lämpöpumppuinvestoinnit lienevät SULPUn mukaan Suomen suurin yksittäinen ympäristöteko, ainakin suurin kuluttajien rahoilla tehty.

Lisäystä teollisuusrakennuksiin sekä kaukolämmön tuotantoon

2020-lukukin näyttää hyvältä lämpöpumppujen myynnin kannalta.

”Varovaisetkin visiot näyttävät vuodelle 2030 yli 20 TWh vuodessa lämpöpumpuilla tuotettua lämmitysenergiaa, mikä merkitsee lämpöpumpputuotantokapasiteetin ja investointien kaksinkertaistamista seuraavalla vuosikymmenellä. Lämpöpumppujärjestelmiä tullaan myymään 2020-luvulla miljoona kappaletta 10 miljardilla eurolla”, visioi Jussi Hirvonen.

Lämpöpumppuja tullaan SULPUn arvion mukaan näkemään yhä useammassa teollisuusrakennuksessa ja -prosessissa. Lämpöpumppu tulee yleistymään kauko- ja aluelämmön ja -kylmän tuotannossa, kun lämmitystä sähköistetään ja kaikenlaisesta polttamisesta pyritään eroon.

Asukaslukuun ja talouksiin suhteutettuna olemme lämpöpumppujen vuosimyynneissä maailman kolmanneksi paras lämpöpumppumaa Norjan ja Viron jälkeen.

Lue lisää TM Rakennusmaailman artikkeleista:

TM Vertailu: Viisi uutta 9-sarjalaista ilmalämpöpumppua

Uusimmat ilmasta veteen -lämpöpumput

Parivertailussa maalämpöpumput

TM on testannut lämpöpumppuja 10 vuotta