Asuinkerrostalot voidaan suunnitella joustaviksi eli elämäntilateen ja käyttötarpeeen mukaan muuntautuviksi. Pääkaupunkiseudulla etsitään nyt asukkaita tutkimukseen, jossa selvitetään miten paljon joustavuutta asuntoihin halutaan.

Tampereen yliopisto, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY ja Vantaan kaupunki toteuttavat tutkimuksen, jossa selvitetään, miten tavanomaista helpommin muunneltavissa olevat asunnot pystyvät vastaamaan asukkaiden tarpeisiin, kun heidän elämäntilanteensa muuttuessa. Tällä hetkellä tämäntyyppiset joustavat asunnot eivät ole kovin yleisiä Suomessa.

”Asuinkerrostalot voidaan suunnitella joustaviksi eli erilaisiin elämäntilanteisiin ja käyttötarpeisiin mukautumiskykyisiksi. Tällöin ne palvelevat erilaisten asukkaiden tarpeita pitkällä aikavälillä. Joustavilla tila- ja rakenneratkaisuilla myös asuinrakennusten elinkaari pidentyy, mikä vähentää rakentamisen ympäristövaikutuksia”, sanoo HSY:n hankepäällikkö Henna Teerihalme.

Suomessa tällaisia asuntoja rakennetaan melko harvoin. Markkinoilla on kuitenkin tarjolla joustavia asuntokonsepteja, esimerkiksi toisiinsa yhdistettäviä asuntoja ja uuslofteja. Tutkimuksella halutaan uutta tietoa joustavista asunnoista, mikä saattaisi lisätä rakennuttajien kiinnostusta joustavia asuinkerrostaloja kohtaan.

”Selvitämme tutkimuksen avulla, miten kiinnostuneita ihmiset ovat joustavista asunnoista. Lisäksi tutkimme, kuinka hyvin Asuntoreformikilpailuun vuonna 2018 alun perin suunniteltu joustava asuntotyyppi pystyy vastaamaan todellisten ihmisten ainutkertaisiin asumistarpeisiin”, tutkijatohtori Jyrki Tarpio Tampereen yliopistosta kertoo.

Tutkimukseen etsitään mukaan pariskuntia, perheitä ja kaveriporukoita

”Tutkimusta varten etsimme pariskuntia, perheitä ja kaveriporukoita testaamaan näitä asuntoja. Koehenkilöiden mielipiteitä asuntoratkaisuista kerätään etukäteishaastatteluiden ja virtuaalisten asuntonäyttöjen avulla”, Tarpio kuvailee.

Tutkimuksen virtuaaliset asuntonäytöt toteutetaan Vantaan kaupungin 3D-cave-tilassa Tikkurilassa 24.5.–4.6.2021. Testikohteena toimii Helsingin Verkkosaareen rakennettava kerrostalo, jonka asunnot on suunniteltu joustaviksi siten, että sen asuntoja voi yhdistellä ja niihin pystyy muodostamaan monentyyppisiä pohjaratkaisuja.

Testaajaksi voi hakea viimeistään 16.5.2021 osoitteessa hsy.fi/asuntotutkimus. Osallistujat saavat palkkioksi elokuvaliput, ja virtuaalitilassa vierailu on itsessään omanlaisensa, ainutlaatuinen elämys.

Lue lisää:

Kaupunkikodeilta odotetaan yhä enemmän muuntojoustavuutta