Valtioneuvoston rajoitukset koronavirusepidemian hillitsemiseksi vaikuttavat myös rakennusten korjaushankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja ympäristöministeriö ovat laatineet ohjeet korjaushankkeiden toteuttamiseen epidemian aikana. Ohje perustuu 9.4.2020 tilanteeseen, ja sitä päivitetään tarvittaeessa.

Ohjeissa on kuvattu, mitä asioita täytyy ottaa huomioon korjaushankkeissa koronavirustilanteen aikana. Ohjetta sovelletaan silloin, kun korjauskohteessa on asukkaita korjauksen aikana.

Ohjeiden tarkoituksena tarkoituksena on vähentää ihmisten välisiä kontakteja ja suojella erityisesti yli 70-vuotiaita ja riskiryhmään kuuluvia henkilöitä. Tämä asettaa tiukkoja vaatimuksia korjaushankkeille
sellaisissa tilanteissa, kun korjaukset kohdistuvat asuntojen sisätiloihin, joissa on asukkaita ja erityisesti riskiryhmiin kuuluvia tai sairastuneita henkilöitä.

Harkitaa korjausten kiireellisyydessä

Koronaepidemian aikana taloyhtiöissä kannattaa harkita huolellisesti, ovatko huoneistokäynnit välttämättömiä, vai voidaanko ne siirtää myöhemmin tehtäviksi. Toisaalta välttämättömät korjaukset on tehtävä viipymättä.

Ohje on suunnattu ensisijaisesti taloyhtiöiden hankkeiden tarpeisiin, mutta sitä voidaan käyttää soveltuvin osin myös omakotitalojen korjaushankkeissa.

Samalla muistutetaan, että tyhjänä olevien asuntojen korjaamisessa ja uudisrakentamisessa on otettava huomioon työntekijöiden keskinäinen tartuntariski.

Ohjeen valmisteluun ovat sosiaali- ja terveysministeriön ja ympäristöministeriön lisäksi osallistuneet Valvira, aluehallintovirasto, THL, Kiinteistöliitto, Isännöintiliitto, Omakotiliitto, Rakli ja Rakennusteollisuus.