Väliseinän purkajia neuvotaan keskustelupalstoilla rehvakkaasti omatoimisuuteen: Turha maksaa ammattilaisille purkamisesta. Kantavan seinän tunnistaa koputtelemalla ja sähköjä voi potkia vähän sivuun, kun niitä alkaa seinää rouhiessa ilmaantua.

”Ennen väliseinien purkamista selvitetään, mitkä seinät ovat kantavia ja missä kulkee esimerkiksi putki- ja johtolinjoja. Kun kosketaan kantaviin rakenteisiin, vaaditaan rakennuslupa, lisäksi kohteelle on palkattava vastaava työnjohtaja. Seiniä ei saa poistaa ilman asiantuntijan mielipidettä”, sanoo vanhojen rakennusten muutossuunnitelmia useiden vuosikymmenten ajan tehnyt arkkitehti SAFA Päivi Vuori Arkkitehtitoimisto Päivi Vuoresta.

Turvallisin neuvo on kaikenkattava ”anna ammattilaisten kaataa se seinä”, mutta käytännössä moni vähillä rahoillaan remontoiva tekee työn joka tapauksessa itse. Millaisen väliseinän amatööri voi kohtuullisen turvallisesti purkaa itse ja ilman luvan kysymistä?

”Suosittelen aina kysymään ensin rakennustarkastuksesta, miten kannattaa toimia eli tarvitaanko lupaa vai ei. Kevyen puuseinän tai tiiliseinän saa purkaa ilman lupaa, kunhan on ensin varmistanut, ettei seinän sisällä kulje putkia tai johtoja. Sekin pitää huomioida, että vaikka kevyet seinät saa purkaa ilman lupaa, tilan käyttötarkoituksen muuttaminen voikin olla luvanvaraista.

Kantava väliseinä vai ei?

”Koputtelulla tiedetään, onko kyseessä puurunko vai betonirunko, mutta väliseinän mahdollista kantavuutta sillä ei todellakaan saa selville. Piirustuksiin ei voi myöskään sokeasti luottaa. Kantava seinä on yleensä paksumpi kuin kevyt väliseinä, mutta kannattaa pyytää avuksi rakennusalan ammattilainen – rakennusinsinööri tai vastaava – joka määrittelee mitkä seinät ovat kantavia.”

”Usein joudutaan purkamaan yläkerran lattiaa ennen kuin nähdään, onko seinä kantava. Jos tuodaan uutta kuormaa kantavan seinän päälle, pitää varmistaa, että seinä kantaa myös perustuksiin asti. Seinä voi siis rakenteellisesti olla niin paksu, että se menee kantavasta seinästä. Sen alla pitää myös olla kantavat perustukset”, Vuori painottaa.

Jokainen kohde on tarkistettava erikseen eli ei voida luottaa esimerkiksi tietyn talotyypin tai aikakauden tyypillisiin seinäratkaisuihin. Joskus talossa ei ole ainuttakaan muitta mutkitta amatöörin purettavaksi sopivaa seinää.

Rintamamiestaloissa kaikki seinät ovat useimmiten kantavia. Seinät on tutkittava tapauskohtaisesti.

”Kantaviin rakenteisiin tehtäviin muutoksiin pitää pyytää aina rakennesuunnittelijalta suunnitelma. Jos kantavien seinien tilalle vaihdetaan palkki, tulee välipohja tukea kunnolla väliaikaisesti ennen kuin palkki on paikallaan. Palkki tarvitsee myös aina tuet (pilarit) molempiin päihin, ja palkin riittävä koko pitää aina laskea erikseen.”

Omatoimisesti purkamaan

Kevyet puuväliseinät on helppo purkaa, tiiliseinät saa yleensä helposti purettua lekalla. Teräsrankaseinistä irrotetaan ensin levyt, ranka on sen jälkeen helppo poistaa. Levyjä voi irrottaa ensin varovaisesti irti repimällä, mutta jos johtojen ja putkien paikat on selvitetty huolellisesti rakenneilmaisimella, niin lekalla tai sahaamallakin onnistuu. Betoniseinät on yleensä raudoitettu, joten niiden poistoon tarvitaan jo timanttisahausta eli ammattilaista välineineen.

”Hirsiseinissä pitää huomioida hirren rakenne. Hirsiseinää ei yleensä voi poistaa ihan seinän viereltä, varsinkaan jos se rakentuu ristinurkkana toiselle puolelle seinää ulottuvaksi. Hirsiin pitää silloin jättää riittävä ’natsa’, joka pitää sitoa, jotta rakenne pysyy vakaana myös tämän poikittaishirren osalta. Jos hirsi on kolottu risteävän seinään sisään, se voidaan yleensä poistaa kokonaan ja peittää jäljelle jäänyt kolo. Kantavuus on tietenkin varmistettava kaikissa tapauksissa.”

Myös seiniin tehdyt aukot avartavat tilaa. Vuori neuvoo teettämään rakennesuunnitelman kantavaan puuväliseinään ylityspalkkien ja mahdollisten pilarien osalta. Jos betoniseinään tehdään aukko, on varmistettava jäljelle jäävien raudoitusten riittävyys. Ainakin aukon reunoille pitää usein lisätä raudoitusta.

Aukkoakaan ei siis saa ryhtyä tekemään ilman suunnitelmaa. Hirsirakenteissa pitää hirret vaarnata aukon kohdalta nippuun, jotta kantavuus säilyy rakennesuunnitelman mukaisesti.

Lue lisää:

Seinää kaatuu: Väliseiniä ei pidä poistaa omin päin