Kartanon takapiha, jossa nurmikko ja kiviasetelmia

Pihan rakentaminen tulee edullisimmaksi, kun pihatyöt tehdään yhtä aikaa talonrakennuksen kanssa. Pihakustannuksia kannattaa arvioida ennakkoon, kustannuslaskurit auttavat.

Pihanrakentaminen syö euroja, tekipä työt ammattilainen tai pihanomistaja itse. Tarvitaan materiaaleja ja laitteita, ja omalla työlläkin on arvonsa, vaikkei vapaa-aikaa mittaisi rahassa.

Vaikkei pihaan erityisesti satsaisikaan, vähintään perustyöt tulee hoitaa. Tontti täytyy salaojittaa kosteusongelmien ehkäisemiseksi ja ajotiet sekä muut kulkureitit rakentaa kantaviksi. Kasvillisuuden kunto arvioida, säästettävät puut suojata ja vaaralliset kaataa.

Viheraluerakentajat ry:n arvion mukaan pihan rakentamiskuluihin on syytä budjetoida 8–12 prosenttia talonrakennuksen arvosta. Se tarkoittaa, että 300 000 euron arvoisen talon pihaan kuluu helposti noin 30 000 euroa.

Pihatöiden suunnittelun tulisi alkaa jo silloin, kun tonttia valitaan. Näin usein tapahtuukin, sillä yksi haluaa talonsa kallioiseen rinteeseen, toinen pelikentän tasamaalle. Kun pihaa suunnitellaan osana rakennuskokonaisuutta, talon paikkaa ja asemaa tontilla voi harkita myös pihan käytön kannalta.

Koska ei ole olemassa vakioasukkaita, ei ole käyttökelpoisia vakiosuunnitelmiakaan. Pihasuunnitelman tulee aina perustua asukkaitten tarpeisiin ja kohteen yksilöllisyyteen. Koulutettuja pihasuunnittelun ammattilaisia ovat maisema-arkkitehdit ja suunnitteluhortonomit, joiden yhteystietoja löytyy yhdistysten sivuilta www.m-ark.fi ja www.viheraluesuunnittelijat.fi. Myös puhelinluettelon keltaisilta sivuilta saattaa löytyä sopiva paikallinen suunnittelija.

Pihasuunnittelua tekevät kuitenkin monet muutkin tahot, eikä ole itsestään selvää, mitä suunnitelmaan sisältyy. Siksi suunnittelun sisältö, laajuus ja tarkkuus, kannattaa aina sopia kirjallisesti, vaikka suunnittelija olisi itselle tai naapurille tuttu. Rakennustieto on julkaissut mallin (RT 80321), josta voi löytyä apu.

Pihasuunnitelma on tärkeä teettää ajoissa. Merkittävää kustannussäästöä syntyy, kun pihatöissä voidaan hyödyntää tontilla talonrakennuksessa käytettävä konekanta. Rakentamattomalla tontilla voi vielä liikkua isoilla ja tehokkailla koneilla, mutta esimerkiksi rinnetontilla ja ahtailla taajamien tonteilla saattaa käydä niin, että talon valmistumisen jälkeen pihatyöt tehdään kalliisti ja vaivalloisesti pienillä koneilla tai jopa lapiopelillä.

Viheraluerakentajien yhdessä Kiviteollisuusliiton ja Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n kesällä 2008 kanssa teettämän tutkimuksen mukaan 98 prosenttia tutkimukseen vastanneiden omakotipihojen asukkaista kertoi, että hyvin rakennettu piha lisää kodin viihtyisyyttä. Samassa tutkimuksessa 99 prosenttia uskoi, ettei investointi mene hukkaan, vaan pihaan sijoitetut rahat tulevat takaisin kiinteistön arvonnousuna.

Tutkimustuloksia ei asuntojen arvonnoususta Suomessa ole, mutta yleinen havainto on, että laitettu piha lisää asunnon arvoa ja nopeuttaa sen myyntiä. Monissa ulkomaisissa tutkimuksissa on kuitenkin havaittu, että mitä enemmän kasvillisuutta, sitä arvokkaammaksi piha koetaan. Lisäksi muun muassa huoliteltu terassi, kivimuuri ja leikattu pensasaita lisäsivät pihan arvoa.

Suomessa metsiä vielä riittää, mutta valtaosa suomalaisista asuu kaupungissa. Vihreän lähiympäristön merkitys kasvaa meilläkin, niin yleisten viheralueiden kuin kotipihojenkin.

Lue aiheesta tarkemmin TM Rakennusmaailman numerosta 1/10.