Tulisijan valinta- ja käyttöopas antaa puolueetonta tietoa tulisijan valinnasta ja käytöstä. Oppaan voi ladata veloituksetta verkosta.

Maksuton tulisijan valinta- ja käyttöopas auttaa omakotitalon tai mökin asukasta tulisijan ja savupiipun valinnassa sekä käytössä. Oppaan pääpaino on paloturvallisuudessa. Verkosta ladattavan oppaan on kustantanut puolueetonta rakennusalan asiantuntijatietoa tuottava RIL ry.

Opas julkaistaan vain sähköisessä muodossa, jolloin sitä pystytään pitämään ajan tasalla ja päivittämään tulisijan valinnan ja käytön uusilla tiedoilla. Oppaasta on valmistunut juuri sen 2. painos, jossa on huomioitu muun muassa vuoden 2022 alusta voimaan tullut Ekosuunnitteluasetus.

”Tulisija-savupiippuyhdistelmä on merkittävä riskitekijä paloturvallisuudelle. Niistä aiheutuu vuosittain noin  1 000 tulipaloa. Valtaosa näistä paloista olisi estettävissä, jos toimittaisiin määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Tämän vuoksi onkin tärkeää, että riskitekijät tunnistetaan ennalta, viimeistään hankintavaiheessa”, RILin tekninen johtaja Pekka Talaskivi sanoo.

Tulisijan valinnassa tärkeintä on paloturvallisuus

Tulisijan valinta- ja käyttöoppaassa kuvataan keskeisimmät rakentamis- ja paloturvallisuusmääräykset ja ohjeet. Niillä varmistetaan, että suunnittelun perusasiat ovat kunnossa ja mietinnässä oleva tulisija-savupiippuyhdistelmä vastaa varmasti tulevaa tarvetta.

Muita oppaan keskeisiä teemoja ovat paloturvallisuuden kannalta kriittiset kohdat, kuten suojaetäisyydet ja läpiviennit sekä asentaminen, käyttö ja huolto. Oppaassa muistutetaan myös huomioon otettavat seikat valittaessa tulisijaa ja savupiippua uudis- tai korjauskohteeseen. Myös päästöt sekä vaikutus lämmitykseen ja ilmastointiin tuodaan oppaassa esiin.

Hankkeen rahoittajana olleen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin roolin myötä oppaassa käsitellään myös eri toimijoiden vastuita ja CE-merkintään liittyvää dokumentointia. Hanketta ovat rahoittaneet myös Palosuojelurahasto, ympäristöministeriö, Nuohousalan keskusliitto, RIL ry sekä joukko toimialan yrityksiä.

Lue lisää:

Millainen tulisija piharakennukseen? Huomioi nämä

Moderni tulisija puolittaa päästöt ja tuo rahansäästöä