Sadevesitulvien yleistyessä kiinteistöjen suojaaminen vahingoilta jää omistajan vastuulle. Käytännöllisiä neuvoja suojaukseen löytyy yllättävän vähän.

Viranomaisten ohjeissa tulvien varalta ei juurikaan ole keinoja, joilla tavallinen omakotiasukas voisi ehkäistä rankkasateista aiheutuvia tulvavahinkoja. Käytännöllisimmät ohjeet löytyvät ei niinkään yllättäen Pohjanmaan ELY-keskusten oppaasta ”Pientalon tulvaturvallisuusopas” .

Oppaassa neuvotaan havainnollisesti, kuinka rakennetaan tulvavalli hiekkasäkeistä, kuinka talon sokkeli suojataan rakennusmuovilla ja kuinka lattiakaivot ja wc-istuimet tulpataan viemäriverkoston tulvimisen estämiseksi.
Opas sisältää myös hyvän muistilistan siitä, mitä voi ennakkoon tehdä vahinkojen rajoittamiseksi.

Osa neuvoista on käytännöllisiä tyyliin ”Huolehdi pihamaan kaadoista sekä ojien, rumpujen ja viemärikaivojen avoimuudesta (roskat, lehdet, jää, lumi ym. pois). Huomioi tulvariskit ja tulvasuojaus, jos peruskorjaat tai rakennat uutta”, osa hyödyttömiä muistutuksia: ”Ole kiinnostunut ja huolehdi omaisuutesi suojaamisesta, jos omaisuuttasi on tulvien uhkaamalla alueella!”

Tulvavedet ovat vaarallisia

Oppaassa muistutetaan, että tulvavesi on vaarallista. Nopeasti vaihteleva vedenkorkeus, voimakas virtaus, tulvan mukana kulkeutuva materiaali, tulvaveden likaisuus, tulvan peittämän maapohjan epätasaisuus,
paikoiltaan siirtyneet kaivonkannet, vuodenajasta riippuen kylmä vesi jne. tekevät tulvasta vaarallisen. Tulvatilanteen aikaiset henkilövahingot aiheutuvat yleisimmin tulvavirtaaman läpi kulkemisesta.

Harva tietää tai muistaa, että jo 15 sentin tulvavirtaama voi kaataa jalankulkijan ja 45–60 sentin virtaama saattaa kelluttaa auton tieltä. Siksi ei pitäisi koskaan ajaa tulvivaan veteen.

Ilmatieteen laitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen SYKEn yhteinen tulvakeskus.fi-sivusto kertoo, että ukkoskuurojen aiheuttamien äkkitulvien taajamissa ja kaupungeissa Suomessa on havaittu kaksi selvää raja-arvoa.

Kun vettä sataa noin 100 mm, viemäriverkko täyttyy ja viemäreistä nousee vettä ylöspäin kaduille ja rakennuksiin. Vettä tulvii rakennusten kellareihin ja pohjakerroksiin.

Sadevesi kertyy siltojen alituksiin ja matalammille katuosuuksille. Ajokaistalle kertynyt vesi voi aiheuttaen kaivonkansien siirtymisen ja vaaran liikenteelle.

Kun sadetta kertyy 140 mm, suurelle määrälle rakennuksia aiheutuu vahinkoa sekä ulkoa sisälle päässeestä vedestä että viemärijärjestelmän pettämisestä. Jäteveden mukana saattaa levitä erilaisia taudinaiheuttajia.
Tulvavedet saartavat rakennuksia. Hissikuiluihin kertyy vettä.

Tierakenteet voivat romahtaa ja sorapintaiset tiet kärsivät suuria vaurioita. Sillat voivat jäädä veden alle. Alikulkukäytävät tulvivat. Useita katuja joudutaan sulkemaan, jolloin osa rakennuksista motissa.

Autojen moottorit sammuvat, jos ne ajetaan syvään veteen, jolloin ne voivat jäädä tulvaveden alle.