Asuntomessujen ja Helsingin kaupungin järjestämässä Kaupunkielämää-tapahtumassa keskusteltiin tällä viikolla kestävästä kaupunkikehityksestä. Asukkaiden aktivoiminen esimerkiksi kierrättämisen pariin voi onnistua vaikka mobiilipelin avulla.

Ympäristöministeriö on valmistellut yhdessä kaupunkien ja muiden yhteistyötahojen kanssa kestävän kaupunkikehityksen ohjelmaa. Ohjelman tarkoitus on luoda kaikkien kaupunkien käyttöön malleja kestävän kaupunkikehityksen haasteiden ratkaisemiseksi.

Neljään painopistealueeseen jaettu viisivuotishanke tähtää uudentyyppisten toimintatapojen ja -välineiden löytämiseen. Jätkäsaaressa kuultiin muun muassa konkreettisten pilottihankkeiden kautta, mitä ohjelmassa on tarkoitus saada aikaiseksi.

Kuopiossa asukkaita innostetaan kierrättämään

Kuopion kaupunki on mukana Kestävä kaupunki -hankkeessa Samoilijantien opiskelija-asuntoalueella toteutettavan hankkeen kanssa. Siellä testataan, onnistuisiko pelillisyys lisäämään asukkaiden innokkuutta kierrättämiseen.

Kesällä KierRe-hanke järjesti mobiilipelitapahtuman, jossa etsittiin hankkeeseen sopivaa peliä. Valinta kohdistui Ketun kierrätys -peliin. Siinä taloyhtiöt kisaavat keskenään kierrätettävän jätteen laadusta ja määrästä, ja keräävät pisteitä, joilla he saavat erilaisia palkintoja.

Asukkaiden osallistaminen kehityshankkeisiin onkin kaupunkiaktivisti Jaakko Blomergin mukaan vielä liian harvinaista. Kestävä kaupunkikehitys -seminaarin paneelissa puhuneen Blombergin mielestä asukkaat otetaan mukaan kaupungin kehittämishankkeisiin vasta sitten, kun esimerkiksi asuinalue on jo rakennettu. Jaakko Blomberg on ollut mukana perustamassa esimerkiksi Helsingissä suuren suosion saavuttanutta Siivouspäivä-kansalaistempausta, jossa kaupungin asukkaat voivat muutaman kerran vuodessa kokoontua myymään kirpputoritavaroita ilman erillistä lupabyrokratiaa esimerkiksi kaupungin puistoihin tai lähiöalueen keskuksiin.

Asuntomessujen Kaupunkielämää Jätkäsaaressa tapahtuma jatkuu 9.9. saakka. Ohjelma on nähtävissä Asuntomessujen sivuilta.