Kesämökeiltä tutut kuivakäymälät voisivat yleistyä myös kaupungeissa. Biolanin ja Kierrätyskeskuksen teettämän tutkimuksen mukaan ne voisivat toimia yleisökäymälöinä. Testitulokset kaupunkikuivakäymälästä ovat olleet rohkaisevia.

Yleinen mielipide kuivakäymälöitä kohtaan on vuosien saatossa muuttunut reippaasti. Syynä tähän ovat uudet edistyneet kuivakäymälät, joissa asioiminen ei vastaa enää sitä epämiellyttävän hajun ja epäsiisteyden mielikuvaa, joka aiemmin on vallinnut. Biolanin ja Kierrätyskeskuksen tuoreen kyselyn perusteella kuivakäyämälöitä oltaisiin jo valmiita ottamaan käyttöön myös kaupungeissa. 79 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että kuivakäymälät voisivat yleistyä yleisökäymälöinä.

Mökki on edelleen vastaajien mukaan luontevin paikka kuivakäymälälle, mutta lähes kolme neljästä ottaisi kuivakäymälän festareille ja joka toinen myös omaan kotiinsa. Kyselyn mukaan 76 prosenttia pitää kuivakäymälää kaupunkiin sopivana.

”Kyselyn tuloksissa erityisen ilahduttavaa on, että 79 prosenttia vastaajista toivoo kuivakäymälöiden lisääntyvän yleisökäymälöinä ja lähes yhtä iso osa vastaajista on sitä mieltä, että kuivakäymälä sopii myös kaupunkiin. Tämä viestii selvästi kuivakäymälämyönteisyyden kasvusta”, iloitsee Biolanin tuotekehitysjohtaja Hannamaija Fontell.

Ekologinen vaihtoehto

Kuivakäymälällä on monia etuja vesivessaan verrattuna. Vastaajat ovat lähes yksimielisiä siitä, että kuivakäymälä säästää vettä. Tätä mieltä on 94 prosenttia vastaajista. Lähes yhtä moni näkee kuivakäymälän etuna sen mahdollistaman paikallisen ravinnekierron.

”Luonnonvarojen entistä tehokkaampi kierrätys on jo lähitulevaisuudessa välttämätöntä. Tämä koskee myös ravinteiden kierrätystä eli esimerkiksi virtsan sisältämää fosforia ja typpeä, jotka ovat keskeisiä ruoantuotannossa lannoitearvonsa takia. Kuivakäymälästä ravinteet saadaan paikallisesti ja vesivessaa helpommin hyötykäyttöön. Ravinteiden paikka on pellossa ja puutarhassa eikä pilaamassa Itämerta ja muita vesistöjä”, kertoo Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen kehityspäällikkö Pia Engström.

Espoon Suomenojan Kierrätyskeskuksen kierrätysmyymälän yhteydessä on ollut vuoden ajan testikäytössä asikkaille tarkoitettu ulkokuivakäymälä. Asiakkailta ja henkilökunnalta saatu palaute on ollut Kierrätyskeskuksen mukaan ollut positiivista.

Biolanin ja Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen yhteinen kuluttajakysely toteutettiin sähköisesti toukokuussa 2018 ja siihen vastasi 927 suomalaista.