Mökin rengaskaivon kunnostus saattaa joskus osoittautua työlääksi operaatioksi. Näin kävi pohjalaistalossa, jonka kaivolle oli tehtävä jotakin, sillä veden laatu ei riittänyt kunnolla edes peseytymiseen.

Kaivo kesämökkinä käytettävän vanhan pohjalaistalon pihassa oli rakennettu 1930-luvulla, eikä sille ollut tehty sen jälkeen mitään. Käsin kaivetun ja osittain kallioon koverretun kaivon tuottaman veden laatu oli huonontunut vuosi vuodelta.

Erityisesti sadekesinä ja syksyisin vesi haisi ja maistui mullalle, joten pintavesiä selvästikin valui kaivoon jostakin. Vaikka juomavedet oli jo vuosia haettu naapurista, kaivolle oli tehtävä jotakin, sillä veden laatu ei riittänyt kunnolla edes peseytymiseen.

Ensimmäinen näytös

Päätimme aloittaa kaivon kunnostamisen hyvissä ajoin syksyllä mökkisesongin jälkeen, jolloin seehtii asettua ja tontti tasoittua ennen seuraavaa kesää.

Tarkoitus oli tehdä kaivolle kevyt pintavesiremontti kaivamalla riittävästi pintamaata pois sen ympäriltä ja vuoraamalla betonikehän pystysuorat kyljet sokkelin vuoraukseen tarkoitetulla patolevyllä.

Lisäksi tarkoitus oli sijoittaa kaivosta pois viettäväksi tasatulle maalle patolevykaista, joka johtaisi valumavedet kauemmaksi, ja täyttää sen päälle ohut maakerros.

Taitavan kaivurinkuljettajan avustuksella suunnitelma onnistuttiin toteuttamaan kolmen kyljen osalta, vaikka jo ensimmäistä kylkeä auki kaivettaessa huomattiin, että ikivanhan betonirungon tekijät olivat olleet erittäin säästäväisiä sementin käytössä. Rungossa oli useita halkeamia, joista valumavedet olivat valuneet suoraan kaivoon.

Kun neljättä kylkeä kaivettiin puhtaaksi, seinämä murtui ja siitä putosi kaivoon noin kolmasosan kokoinen palanen. Samalla koko betonikehä muuttui epävakaaksi ja vaaralliseksi. Remontista tulisi siis aiottua isompi.

Betoni tuettiin pitkulaisella graniittilohkareella ja työmaa jätettiin aidoilla eristettynä odottamaan jatkotoimenpiteitä.

Uusi yritys

Kaivon kunnostus jatkui marraskuun lopulla, jolloin maassa oli jo sen verran routaa, että paikalla saattoi työskennellä uppoamatta ensimmäisen kaivuukerran jäljiltä mutaiseen maahan. Ensimmäiseksi kaivo tyhjennettiin tehokkaalla traktoripumpulla, jolloin sen saloja päästiin kunnolla tutkimaan.

Vasta nyt havaittiin, että betoniosa ulottui vain vajaan metrin syvyyteen ja lepäsi kivistä ladotun pyöreän kehän päällä. Päätimme nostaa betonikehän kansineen kokonaisuudessaan pois. Pohja puhdistettaisiin sinne valuneesta moskasta ja betoninkappaleista ja tilalle tehtäisiin kokonaan uusi kaivo 80-senttisistä betonirenkaista. Vanhan kaivon ja uusien renkaiden väli täytettäisiin salaojasoralla.

Paikalle tuodulla isommalla kaivinkoneella työ sujui todella nopeasti. Vanha betonirakenne poistettiin ja sen paikalle kaivettiin kivikehän ylälaitaan yltänyt tasanne muutamassa tunnissa.

Kaivurin puomi ylti periaatteessa liki kahdeksan metrin syvyyteen, mikä riitti pohjan puhdistamiseen. Apumiehen piti siitä huolimatta mennä alas kaivoon kiinnittämään sinne pudonneet betonilohkareet ja isommat roskat köysillä nostoa varten.

Sen jälkeen kaivon pohjalle tasattiin ohut hiekkakerros, jonka päälle alettiin nostaa renkaita. Niistä neljä ensimmäistä jätettiin tiivistämättä, jotta vesi valuisi kaivoon muualtakin kuin vain pohjasta. Renkaat asettuivat sopivan suoraan, ja myös loput neljä – nyt bituminauhalla tiivistettyä – rengasta nostettiin paikalleen. Työ viimeisteltiin täyttämällä renkaiden ja vanhan kaivon seinämän väli puhtaalla salaojahiekalla.

Vanhan kaivon sisälle koottiin 80-senttisistä betonirenkaista uusi ja kestävä kaivo.

Jälkityöt keväällä

Koska kaivo sijaitsi tontin matalimmassa kohdassa syvänteen keskellä, sen ympäristöä nostettiin vielä täyttömaalla, joka saatiin viereisestä vanhasta lammashaasta. Samalla saatiin aikaan kuoppa, johon upotettiin kaivon vanhat betoniosat.

Maata saatetaan tarvita vielä lisää, kun nähdään miten ympärille sijoitettu maa-aines painuu keväällä. Viimeisessä työvaiheessa kesällä sen ympärille sijoitetaan routalevyt, ja niiden päälle alkuperäisen suunnitelman mukainen kaivosta poispäin viettävä patolevy ja sen päälle ohut maisemoiva maakerros. Nämä estävät valumavesien pääsyn suoraan kaivon kylkeä pitkin sen pohjalle.

Uusien renkaiden ja vanhan seinämän väliin mahtui yhteensä autokuormallinen salaojasoraa, joka toimii suodattimena.

Artikkeli on julkaistu TM Rakennusmaailmassa 5/17.