Mökkeilijät ovat valmiita maksamaan kunnallisveroa myös mökkipaikkakunnalleen, jos kokonaisveroaste ei nouse.

Moni mokkeilijä maksaisi kunnallisveroa mökkipaikakkunnalleen, mikäli monipaikkaisuusaloite etenee eduskunnassa. Tieto käy ilmi Vapaa-ajan asukkaiden liiton ja Omakotiliiton toteuttamasta kyselystä, johon vastasi syys-lokakuussa 515 taloutta. Jopa 64 prosenttia vastaajista sanoi olevansa valmis harkitsemaan tätä vastineeksi kunnan palveluista, jos kokonaisveroaste ei nousisi.

Tärkeimpinä mökkipaikkakunnan palveluina pidetään julkisia liikenneyhteyksiä, harrastusmahdollisuuksia ja tapahtumia. Myös vapaa-ajanasukasyhdistyksen toimintaa ja yhteisöllisyyttä arvostetaan paljon.

Mökkeilijät käyttävät eniten jätepalveluja

Määrällisesti eniten mökkiläiset arvioivat käyttävänsä jätepalveluita, ulkoilutiloja ja -reittejä, kulttuuritapahtumia sekä posti- ja vesihuoltopalveluita. Parhaiten tietoa eri palveluista mökkiläiset kokevat saavansa paikallislehdestä ja toiseksi parhaiten kunnan kotisivuilta.

Etätöiden lisääntyminen näkyi vastauksissa, sillä jopa joka kolmas vastaaja oli tehnyt etätöitä mökiltä käsin. Keskimäärin mökillä vietettiin kolme kuukautta vuodessa. Noin viidesosa vastaajista oli harkinnut muuttavansa mökin vakituiseksi asunnokseen

Mökkipaikkakunnan hallintoon osallistuisi mielellään vajaa viidesosa vastaajista, mikäli se olisi mahdollista.

Lue lisää:

Mökkeilijä ei kaipaa vesivessaa, huussilla pärjätään!

Haaveissa joulu mökillä? Näin lämmität mökin turvallisesti