Mökkeily elää uutta nousukauttaan. Yli puolet suomalaisista mökkeilee, jo nuorista jopa joka kolmas uskoo viettävänsä tulevaisuudessa nykyistä enemmän aikaa mökillä.

Omakotiliiton kyselyn mukaan joka neljäs suomalainen aikoo viettää tulevaisuudessa enemmän aikaa mökillä. Nuorilla 18−34-vuotiailla ja kaupungissa asuvilla innokkuus on vielä suurempaa, sillä heistä lähes joka kolmas näkee viettävänsä tulevaisuudessa nykyistä enemmän aikaa mökillä.

Mökille vetää eniten halu olla luonnossa, mutta myös sen tarjoama vastapaino hektiselle arjelle kiinnostaa. Etenkin nuoret, 18−34-vuotiaat, ja naiset kaipaavat mökkeilyn tuomaa vastapainoa arjen kiireille. Mökkiaskareet, kuten kasvisten viljely, puutyöt ja maalaaminen koeataan mukavasti erilaiseksi puuhaksi kuin kotona.

Lähimatkailun kiinnostus tukee mökkeilyn suosiota

Moni pitää mökkeilyä tärkeänä myös ilmastonmuutoksen vuoksi, sillä sen nähdään tarjoavan hyvän vaihtoehdon ulkomaanmatkoille ja pienentävän omaa hiilijalanjälkeä. Etenkin nuoret ovat kiinnostuneita lähimatkailusta, sillä heistä 69 % uskoo ulkomaanmatkojen korvaamisen mökkimatkailulla pienentävän hiilijalanjälkeä.

”Mökkeily on erinomainen vaihtoehto nyt, kun ulkomaanmatkoja on vaikea tehdä ja vapaa-ajan vietto on muuttanut luonnettaan. Mökkeily on usein järjestetty ympäristö hyvin huomioiden, koska kustannuksia pyritään hillitsemään vähällä energiankäytöllä ja omavaraisuudella”, sanoo Tapio Tervo, Vapaa-ajan Asukkaiden Liiton puheenjohtaja.

Mökkiläiset ovat monella paikkakunnalla tärkeä lisä vakituisten asukkaiden rinnalla, sillä he takaavat palveluita ja tukevat paikallisia yrittäjiä. Omakotiliitto kannustaakin kuntia kehittämään mökkeilymahdollisuuksia, sillä kyselyn mukaan kysyntää on. Vastaajista lähes kolmasosa harkitsee mökin hankkimista, ja joka viides olettaa saavansa mökin perinnöksi.

Erityisesti nuoria kiinnostaa mökin hankinta, sillä 18−34-vuotiasta 42 % aikoo hankkia tai harkitsee hankkivansa mökin. Lisäksi 24 % kertoo saavansa mökin perinnöksi.

Vuokramökkeily on varteenotettava vaihtoehto, eikä mökkiä ole pakko omistaa. Vuokramökeillä mökkeilee 15 % vastaajista.