Monella mökillä vietetään tänään venetsialaisia eli mökkeily- ja veneilykauden päättäviä juhlia. Juhlintaan liittyy usein ilotulitteiden käyttöä ja kokon polttamista. Näin varaudut ja varustaudut turvalliseen juhlintaan.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa, että suojalasit suojaavat tehokkaasti silmävammoilta myös elokuun viimeisenä viikonloppuna vietettävissä venetsialaisissa. Ilotulitteiden mahdolliset käyttörajoitukset kannattaa varmistaa alueellisilta pelastuslaitoksilta.

”Suojalasien käyttö on lain mukaan pakollista ilotulitteita ampuville, lisäksi Tukes suosittelee suojalasien käyttöä myös ilotulitusta katsoville. Ilotulitteet ovat räjähteitä, joten käyttöohjeita kannattaa noudattaa huolellisesti ja huolehtia myös turvaetäisyyksistä”, kehottaa ylitarkastaja Nina Heikkilä Tukesista.

Ilotulitteiden käytöstä ei saa aiheutua vaaraa. Sopivia ilotulitteiden käyttöpaikkoja ovat esimerkiksi pellot, erilaiset ulkoliikuntakentät, isot, tyhjät pysäköintialueet ja vesialueet, joilla ilotulitteet voi suunnata pois ihmisistä, rakennuksista ja teistä. Ilotulitteita eivät saa käyttää alaikäiset eivätkä päihtyneet.

Huomioi muut ihmiset, rakennukset, ajoneuvot ja muu omaisuus sekä mahdollinen metsäpalovaara. Varmista myös, ettei ilotulite pääse kaatumaan, eli käytä rakettien ampumiseen sopivaa telinettä ja tue ilotulitepata esimerkiksi kivillä.

Jos ilotulite ei toimi, sitä ei pidä sytyttää uudestaan. Kun ilotulite on lakannut savuttamasta, kannattaa odottaa vähintään 10 minuuttia suojaetäisyyden päässä ennen kuin ilotulitteen käy hakemassa pois. Vioittunut ilotulite pitää toimittaa ostopaikkaansa hävitettäväksi.

Turvallisesti avotulen äärellä

Nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. Avotulen tekoon vaaditaan aina myös maanomistajan lupa.

Avotulelle pitää myös olla paikka, jossa siitä ei aiheudu leviämisvaaraa joko maastoon tai rakennuksiin. Erityisesti kuivat olosuhteet ja tuuli aiheuttavat tulelle leviämisriskin.

Tarkasta oman alueesi pelastuslaitokselta, saako ilotulitteita käyttää tai kokkoa polttaa alueellasi.