Monessa taloyhtiössä osakkaiden maksamat vesimaksut määräytyvät nyt vesimittarin osoittaman lukeman mukaan. Vuosi sitten voimaan tulleen lain mukainen muutos alkaa nyt hiljalleen näkyä myös käytännössä.

Osakkaiden taloyhtiölle maksamat vesimaksut määräytyvät nyt yhä useammassa taloyhtiössä vesimittarin osoittaman lukeman mukaan. Eduskunta hyväksyi EU:n energiatehokkuusdirektiiviin pohjautuvan lain noin vuosi sitten.

”Muutokset koskevat niitä taloyhtiöitä, joissa on lain voimaantulon eli 23.11.2020 jälkeen haettu rakennuslupaa käyttövesiputkistojen uusimiselle tai uudisrakentamiselle. Näihin kohteisiin on pitänyt asentaa kylmän ja lämpimän veden kulutusta mittaavat etäluettavat vesimittarit, joita on nyt käytettävä taloyhtiön vesikustannusten jakamiseen”, kertoo Kiinteistöliiton energia- ja ilmastoasioiden johtava asiantuntija Petri Pylsy.

Monessa taloyhtiössä muutos vielä tekemättä

Muutos ei edelleenkään koske niitä taloyhtiöitä, joissa vesimittareita ei ole tai ne on asennettu ennen uuden lainsäädännön voimaantuloa. Näissä taloyhtiöissä yhtiöjärjestys määrää edelleen sen, kuinka vedestä aiheutuvat kustannukset jaetaan. Jos rakennuslupa on haettu ja vesimittarit asennettu lain voimaantulon jälkeen, laki menee yhtiöjärjestyksen ohi.

”Tämä tarkoittaa sitä, että näissä yhtiöissä etäluettavat vesimittarit toimivat kustannusten jakamisen perusteena, vaikka yhtiöjärjestykseen olisi aiemmin kirjattu muuta. Yhtiöjärjestyksiä ei myöskään tarvitse pelkän vesimittariasian takia päivittää”, sanoo Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen.

Niissä taloyhtiössä, joissa laskutusperuste muuttuu automaattisesti lain perusteella, on jatkossa sivuutettava tätä koskevat yhtiöjärjestyksen määräykset. Taloyhtiöissä, joita uudistukset koskettavat, vedenkulutustiedot on annettava osakkaalle kuukausittain. Riittävää tietojen toimittamista on, että tiedot ovat jatkuvasti saatavilla asuntoon asennetun vesimittarin tai etäluentaan perustuvan verkkopalvelun kautta.

Niissä taloyhtiöissä, joissa rakennuslupa käyttövesiputkistojen uusimiselle tai uudisrakentamiselle on haettu ennen lain kuin laki tuli voimaan 23.11.2020, laki ei edellytä kulutustietojen toimittamista osakkaille kuukausittain missään muodossa.

Motivan ja Työtehoseuran kesällä 2020 julkaisemassa selvityksessä arvioitiin, että kotitalouksien vedenkulutus vähenee keskimäärin noin kahdeksan prosenttia, kun vedestä laskutetaan todellisen kulutuksen mukaan. Asuntokohtaisten vesimittarien asentaminen tuli pakollisiksi uudiskohteissa jo vuonna 2011 ja käyttövesiputkistojen uusimisen yhteydessä vuonna 2013.

Lue lisää:

Vesimittarin virheellinen asennus voi tulla käyttäjälle kalliiksi

Käyttöveden puhtautta uhkaavat tyhjillään olevat asunnot ja seisova vesi