Suomalaisten kiinnostus sijoittaa asunto-, tontti- ja metsärahastoihin on moninkertaistuneet viidessä vuodessa.

Suomessa toimi vuoden 2021 alussa 57 asuntorahastoa, 18 tonttirahastoa ja 14 metsärahastoa, joiden varojen kokonaismäärä on yhteensä noin kahdeksan miljardia euroa. Tiedot selviävät Pellervon taloustutkimus PTT:n raportista, jossa on tarkasteltu näiden rahastojen toimintaa.

”Tämä on ensimmäinen kerta, kun Suomessa on tehty kattavaa julkista yhteenvetoa asunto-, tontti- ja metsärahastoista ja hahmoteltu niiden markkina- ja yhteiskunnallisia vaikutuksia”, kertoo PTT:n metsäekonomisti Matti Valonen.

Halu sijoittaa rahastoihin on noussut

Tutkimuksen mukaan sijoitukset asunto-, tontti- ja metsärahastoihin ovat kasvaneet viime vuosina nopeasti muun muassa matalan korkotason takia. Vuoden 2020 lopussa asuntorahastojen yhteenlaskettu koko oli reilut kuusi miljardia, tonttirahastojen hieman yli 0,9 miljardia ja metsärahastojen reilut 0,8 miljardia.

Viidessä vuodessa asunto- ja metsärahastojen koko kaksinkertaistui, tonttirahastojen kuusinkertaistui.

Asunto- ja tonttirahastot toimivat pääosin pääkaupunkiseudulla ja suurimmissa kaupungeissa, mutta tarkkaa tilastotietoa niiden omistuksista ei ole.

”Rahastojen vaikutus asuntojen hintoihin ja vuokriin on tuskin kovin suuri. Todennäköisesti rahastot ovat nostaneet asuntojen kysyntää kasvukeskuksissa, mikä sinällään voisi kohottaa hintoja. Mutta on huomattava, että tämä sijoittajakysyntä on ollut seurausta sellaisista ilmiöistä kuin kaupungistuminen ja vuokra-asumisen suosion kasvu. Asuntomarkkinoiden viimeaikaista kehitystä ei voi siis selittää sillä, että mukaan on tullut rahastoja”, kertoo PTT:n toimitusjohtaja Markus Lahtinen.

Korkojen nousu vähentää kiinnostusta rahastoihin

Ensimmäiset asuntorahastot ja tonttirahastot olivat olemassa jo korkeamman korkotason aikaan, mutta suurin osa tämänhetkisistä rahastoista on aloittanut toimintansa ajanjaksona, jossa pääoma etsii tuottoa vaihtoehtoisista sijoitusluokista matalan korkotason takia.

Korkotason nousun uskotaan tulevaisuudessa vähentävän sijoittajien kiinnostusta asunto-, tontti- ja metsärahastoihin.

Lue lisää:

Lähiöiden vetovoima kasvaa asuntosijoittajien silmissä