Tukes suosittelee huomioimaan betonirakenteiden valussa myös työn jälkihoidon ja muistuttaa tarkastettavista asioista.

Betonirakenteita valettaessa pitää tarkastaa ja toteuttaa vähintään nämä:
• Betonin toimittaja on hyvä ottaa mukaan aloituskokouksiin mahdollisimman varhaisessa työmaan vaiheessa.
• Valmisbetonia tilattaessa on laadun varmistamiseksi annettava betoniasemalle tietoja, mitä valetaan ja millaisissa sääolosuhteissa.
• Kuormakirjat pitää tarkistaa ja kuitata.
• Jälkihoito pitää suorittaa kaikissa valuissa, vähintään kosteuden säätely sekä peittely tarvittaessa.
• Betonointipöytäkirja pitää täyttää huolellisesti koko valun ja sen jälkihoidon ajalta.

Omakoti- ja pienrakentajan muistilista
• Betonilaadut tulee tarkistaa rakennesuunnitelmista ja epäselvissä tilanteissa keskustella niistä päärakennesuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan kanssa.
• Tilattaessa valmisbetonia kannattaa kysyä valmisbetonitoimittajalta valun jälkihoito-ohjeet.
• Kuormakirjat pitää tarkistaa ja kuitata.

Muuta huomioitavaa 
• Erityisesti vaativien kohteiden suunnitteluvaiheessa on syytä huomioida erilaiset betonilaadut sekä rakenne (raudoitus, tiheys jne.) sellaiseksi, että siinä voidaan käyttää suunniteltua betonia
• Ääriolosuhteissa valettaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota jälkihoitoon ja lämpötilan seurantaan.
• Valu on voitava keskeyttää, mikäli huomataan puutteita valmisbetonissa tai rakenteissa.

Lisätietoja rakennustuotteiden CE-merkinnästä, tuotehyväksyntäasetuksen mukaisista tyyppihyväksynnöistä ja rakennuspaikkakohtaisesta hyväksynnästä sekä tuotteisiin liittyvistä standardeista löytyy osoitteesta www.rakennustuoteinfo.fi.