Tänään käynnistyvä ympäristöministeriön ja Kaupan liiton yhteinen Omat kassit mukaan -kampanja tavoittelee EU-direktiivin mukaista tavoitetta vähentää muovikassien kulutusta vuoteen 2025 mennessä.

Muovikassisopimuksen piirissä on jo vuoden toiminnan jälkeen tällä hetkellä yli 1 100 suomalaisyritystä, mikä tarkoittaa käytännössä yli 3300 myymälää. EU-direktiivillä pyritään vähentämään muovijätteen syntymistä ja merten roskaantumista. Tavoite on, että vuoden 2025 loppuun mennessä muovikasseja kulutetaan enintään 40 kappaletta suomalaista kohden vuodessa.

Vakuuttavia tuloksia jo ensimmäisen sopimusvuoden jälkeen

Kaupan ala on lähtenyt innokkaasti mukaan vähentämään muovikassien ja -pussien määrää. Useat kauppaketjut ovat muuttaneet muovikassit maksullisiksi. Myös pienten muovipussien aktiivinen tarjoaminen kassoilta lopetetaan kaikissa muovikassisopimukseen liittyneissä yrityksissä.

Esimerkiksi Sokos-tavarataloissa muovikassien kulutus laski maksullisuuden myötä viime vuonna 60 prosenttia. Tämä tarkoittaa vuositasolla lähes 4,5 miljoonaa kassia aiempaa vähemmän. S-ryhmän ruokakaupoissa muovisten hedelmä- ja vihannespussien käyttö laski 52 miljoonaa kappaletta edellisestä vuodesta.

Omat kassit mukana kauppaan

Tänään 9.4. käynnistyvän ei-kaupallisen Omat kassit mukaan -kampanjan tavoitteena on vähentää muovikassien kertakäyttöistä kulutusta entisestään sekä tämän myötä säästää luonnonvaroja ja vähentää roskaantumista. Kampanjalla halutaan myös lisätä tietoisuutta kestävästä kulutuksesta. Kampanjan tukijoina on joukko muovikassisitoumuksen tehneitä kaupan alan yrityksiä.

Oli kauppakassi mitä materiaalia tahansa, on kokonaisympäristövaikutusten kannalta tärkeää käyttää kassia mahdollisimman monta kertaa ja lopuksi kierrättää tai hävittää materiaali asianmukaisesti.

Lue Tekniikan Maailman artikkeli, jossa pohditaan muovikassien merkitystä Suomessa.