Tutkimuksen mukaan valtaosa suomalaisista suunnittelee muuttoa seuraavan kolmen vuoden aikana. Halutuin asumismuoto on kerrostalo.

Asuntopalveluja tarjoavan Lakean teettämän kyselytutkimuksen mukaan suomalaisten halutuin asumismuoto on kerrostaloasunto keskustasta. Jopa 70 prosenttia suomalaisista uskoo muuttavansa uuteen asuntoon seuraavan kolmen vuoden aikana. Valtaosa vastaajista, noin 41 prosenttia, toivoi seuraavan asuntonsa olevan kerrostalossa. Omakotitalo oli toiseksi halutuin asumismuoto, jota havitteli vastaajista 32 prosenttia.

”Kaupunkien veto näkyy asuntokaupassa: pienet ja kompaktit keskusta-asunnot ovat nyt kaikkein halutuimpia. Asumiselta haetaan kustannustehokkuutta: keskustasijainnista ollaan valmiita maksamaan, koska samalla asuja säästää liikkumisessa”, kertoo Lakean toimitusjohtaja Timo Mantila.

Kohti muuntojoustavaa rakentamista

Suomalaisen toiveet asumiselle muuttuvat iän myötä. Omakotitalossa haluavat asua erityisesti 25-40-vuotiaat (36 %), kun taas yli puolet (55 %) 65 vuotta täyttäneistä vastaajista halusi seuraavaksi kodikseen kertostaloasunnon. Tutkimuksenmukaan valtaosa vastaajista toivoi seuraavan kotinsa edustavan samaa asumismuotoa kuin edellisen. Kerrostalossa asuvat halusivat edelleen asua kerrostalossa ja omakotitalossa asuvat puolestaan omakotitalossa.

”Ihmisten käsitykset hyvästä asumisesta alkavat rakentua jo varhain. Jos nuori tottuu esimerkiksi siihen, että asuintalossa on hyvät yhteistilat ja lyhyt matka keskustaan, arvostaa hän näitä ominaisuuksia myös tulevaisuuden valinnoissaan”, kertoo SOA ry:n asiamies Lauri Lehtoruusu.

Lakean toimitusjohtaja Timo Mantila toivoo kuitenkin parempaa varautumista ihmisten muuttuviin tarpeisiin. Ne muuttuvat usein iän ja elämäntilanteen kautta. Kaikki nuoret eivät arvosta yhteisöllisyyttä eivätkä kaikki eläkeläiset halua asua yksin.

”Mitä helpompaa asuntopohjien muokkaaminen on, sitä pidempi elinkaari rakennukselle saadaan. Muuntojoustavuuteen voi vaikuttaa esimerkiksi materiaalivalinnoilla: puurakenteita on helpompi muokata kuin betonia”, sanoo Mantila.

”Suunnittelun pitäisi lähteä liikkeelle siitä, että kuunnellaan kohderyhmän tarpeita. Esimerkiksi senioreille suunnatuissa Virkkulankylissä toimii kaikissa oma asukasyhdistys sekä Virkkulan ystävät ry, jonka tehtävänä on kehittää asukkaiden toiveiden mukaista toimintaa”, jatkaa Kuusikkoaho Oy:n liiketoimintajohtaja Saila Partanen.

Lakean teettämässä kyselytutkimuksessa selvitettiin muun muassa sitä, millaisista asunnoista suomalaiset ovat kiinnostuneet ja miten he rahoittavat asuntojaan. Tutkimus toteutettiin paneelina helmi–maaliskuussa 2018. Kyselyyn vastasi 1005 henkilöä Helsingin, Turun, Tampereen, Jyväskylän, Kuopion, Vaasan, Seinäjoen ja Kokkolan alueilta. Kyselytutkimuksen toteutti Innolink.