Omakotitalokaupassa kannattaa olla tarkkana. Tässä kauppatilanteessa myyjä joutui maksamaan talon ostajalle huomattavan rahasumman, kun myyjän ja ostajan vastuita ei oltu sovittu kauppakirjan ehdoissa.

Omakotitalokauppaan liittyvät oikeudenkäynnit voivat olla usean vuoden pituisia ja lopullinen päätös voi olla yllättävä, koska käräjäoikeuden päätös voi muuttua hovioikeudessa tai pysyä samana ja korkein oikeus voi vielä muuttaa päätöstä.

Lakimies Pasi Hyvämäki Peruskorjaamisen ja Rakentamisen Kehittämiskeskus ry:stä kertoo omakotitalosta, jossa oli käyttöikänsä loppupuolella oleva huopakate. Kauppakirjassa luki, että 1990-luvun alussa asennetussa huopakatteessa on piipun juuressa epätiiveys ja lammikoituminen. Talon ostaja oli tietoinen asiasta ja talokaupat tehtiin.

Kaupan jälkeen ostaja tutki ja löysi kosteusvauriomikrobeja yläpohjasta ja pelkän katon korjauttamisen sijaan hän korjautti koko yläpohjan: rakensi tasakattorakenteen tilalle uuden harjakaton, jonne tuli lisätilaa perheen käyttöön. Ostaja vaati myyjältä oikeusteitse korjauskustannuksia.

Oikeudessa myyjä tuomittiin maksamaan yli 50 000 euroa talon ostajalle, summa oli noin 40 prosenttia talon kauppahinnasta. Maksusta 15 000 euroa oli hinnan alennusta ja loput noin 35 000 euroa oli oikeudenkäyntikuluja korkoineen. Ne tulivat myyjän maksettaviksi.

”Koko prosessilta ja huomattavilta oikeudenkäyntikuluilta olisi vältytty, jos sekä myyjän että ostajan vastuista talon katon suhteen olisi sovittu kauppakirjan ehdoissa: talon huopakate oli jo vanha ja ostaja oli tietoinen piipun juuren epätiiveydestä”, Hyvämäki miettii.

Ennakkoon olisi voitu sopia, että talon kattorakenne on ylittänyt käyttöikänsä ja se myydään ostajalle korjattavaksi. Myyjä ja ostaja olisivat voineet kaupantekohetkellä sopia yksilöidysti esimerkiksi seuraavasti: Rakennuksen huopakate on lähestymässä teknisen käyttöikänsä loppua ja katteessa on havaittu reikä piipun läpiviennin kohdalla sekä katteen epätasaista kiinnittymistä alustaan.

Näin asia olisi voitu merkitä kauppakirjaan

1. Rakenne myydään peruskorjattavaksi/uusittavaksi. Ostajaa on kehotettu selvittämään rakenteen korjaustavat ja -kustannukset ennen kaupantekoa. Ostajalla ei ole oikeutta esittää vaatimuksia rakenteesta myyjää kohtaan.

2. Ostaja sitoutuu tarkastamaan rakenteen kuuden kuukauden kuluessa kaupan kohteen hallinnan siirtymisestä lukien ja ilmoittamaan rakenteessa havaituista virheistä kahden kuukauden kuluessa niiden havaitsemisesta. Mikäli rakenteessa todetaan korjaustarpeessa olevia virheitä/puutteita tai vaurioita, vastaa myyjä kustannuksista, jotka liittyvät lämmöneristeiden ja kantavien rakenteiden uusimiseen. Ostaja vastaa pinnoitteen purku- ja jälleenrakennuskustannuksista.

3. Ostaja sitoutuu tarkastamaan rakenteen kuuden kuukauden kuluessa kaupankohteen hallinnan siirtymisestä lukien ja ilmoittamaan rakenteessa havaituista virheistä kahden kuukauden kuluessa niiden havaitsemisesta. Mikäli rakenteessa todetaan korjaustarpeessa olevia virheitä/puutteita tai vaurioita, on myyjä velvollinen maksamaan kertakaikkisena sovittuna sopimussakkona 10?000 euroa, ostaja vastaa muista mahdollisista yläpohjarakenteen korjauskustannuksista.

Rakennusteknistä ja sopimusoikeudellista osaamista tarvitaan

”Taloa on hyvin vaikea tarkistaa joka ikisestä paikasta. Se pitäisi melkein kokonaan purkaa, että aivan kaikki saataisiin näkyviin”, toimitusjohtaja Mikko Juva Peruskorjaamisen ja Rakentamisen Kehittämiskeskus ry:stä sanoo.

Ammattitaitoinen kuntotarkastaja tietää eri vuosikymmenien riskirakenteet, joista vaurioita ei aina ole helppo löytää. Teknisen käyttöikänsä päässä olevat riskirakenteet ovat lähes aina ainakin jostain kohdasta vaurioituneita.

”Kiinteistön kauppaa tehtäessä tarvitaan sekä rakennusteknistä että sopimusoikeudellista osaamista”, Juva ja Hyvämäki korostavat.

Lue lisää:

Omakotitalon ostaja, ole tarkkana talokaupan sopimusehdoissa