Osuuskunta Suomen Asuntomessut on myöntänyt vuoden 2022 Asuntomessut Naantalin kaupungille. Suomen Asuntomessujen hallitus käsitteli Naantalin hakemusta torstaina 19.4. kokouksessaan. 

”Asuntomessujen myöntämisessä otettiin huomioon muun muassa hankkeen alueellinen vaikuttavuus, Naantalin korkea kunnianhimo toteutustason osalta ja erityisesti hankkeen vaikutukset yleisesti asumisen kehittämiseen Suomessa. Vuoden 2022 Asuntomessujen tavoitteena on synnyttää asuinalue, jonka asukkaat ovat erityisen tyytyväisiä asumiseensa ja asuinalueeseensa. Uskomme, että ainutlaatuiselle Luonnonmaan saarelle rakentuu alue, jossa toteutuu hyvän asumisen edellytykset”, Osuuskunta Suomen Asuntomessujen toimitusjohtaja Harri Tuomaala toteaa.

Vuoden 2022 Asuntomessujen pitopaikka on Naantalin keskustan välittömässä läheisyydessä oleva Luonnonmaan saari. Asuntomessualueelta on noin kolmen kilometrin matka keskustan palvelujen äärelle. Saaristoteema oli Naantalin hakemuksessa monipuolisesti ja vahvasti esillä.

Työpaikkoja ja virkistysalueita

Asuntomessualuetta ja Luonnonmaan muita uusia asuntoalueita suunniteltaessa ja rakennettaessa halutaan ottaa huomioon keskeiset vetovoimatekijät, kuten alueiden viihtyisyys, palvelut ja liikkuminen. Parhaillaan valmistelussa olevassa palveluverkkoselvityksessä Luonnonmaalle esitetään rakennettavaksi 2020-luvun alussa uudentyyppinen perhetalo, johon sijoittuisi uudet alakoulun ja päiväkodin tilat. Lisäksi Luonnonmaalla toimii Kultaranta Golf & Resort ravintoloineen ja muine palveluineen. Luonnonmaalle on lisäksi kaavoitettu useita uusia työpaikka- ja yritysalueita, kuten Naviren teollisuusalue.

”Olemme hyvin innostuneita tästä mahdollisuudesta päästä kehittämään asumista Naantalissa Osuuskunta Suomen Asuntomessujen kanssa. Luonnonmaan saari, jolla tuleva asuntomessualue sijaitsee, on osa valtakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltua maisema-aluetta. Luonnonmaalle on jo rakentunut laajaa uutta pientaloasutusta. Uusia asuntoalueita kaavoitetaan siten, että lähitulevaisuudessa saaren väkiluku kasvaa yli tuhannella asukkaalla”, Naantalin kaupunginjohtaja Jouni Mutanen kertoo.

Asemakaavaluonnoksen kortteleita ja tontteja tullaan edelleen kehittämään yhteistyössä alueen rakennustapaohjeen ja ympäristösuunnitelman laatijan sekä Naantalin kaupungin ja Osuuskunta Suomen Asuntomessujen kanssa. Myös yhteistyö mahdollisten toteuttajien kanssa jo suunnitteluvaiheessa koetaan järjestäjien mukaan tärkeäksi.

”Luonnonmaan vahvuudet ja ominaispiirteet ovat hyvin linjassa meidän oman tutkimuksen tulosten kanssa siitä, mitä asumisen hyvinvointi on Suomessa. Naantalissa pääsemme tekemään asuinalueen, jossa nämä asiat korostuvat erityisesti”, Asuntomessujen toimitusjohtaja Tuomaala kertoo.

Vuoden 2018 Asuntomessut järjestetään Porissa. TM Rakennusmaailma on Asuntomessujen virallinen yhteistyökumppani.