Onnellisen naapuruston reseptit vaihtelevat maittain. Suomalaiset ovat erittäin tyytyväisiä naapurustoonsa, taakse jää jopa rakas naapurimaa Ruotsi.

Asuntorakennuttaja Bonava teetätti kansainvälisen Happy Quest -tutkimuksen, jossa yli 8500 henkilöltä kysyttiin, mitä asioita he pitävät tärkeimpänä onnellisuutta lisäävinä tekijöinä omassa naapurustossaan.

Turvallisuus ja asuinalueen tunnelma nousivat kaikkien vastaajamaiden kärkikaksikkoon. Muuten onnellisuutta lisäävissä tai sitä tukevissa tekijöissä oli huomattavia maakohtaisia eroja.

Suomalaisista 73 prosenttia on sitä mieltä, että puistot ja viheralueet ovat onnellisen naapuruston yksi merkittävimmistä tekijöistä. Yhtä korkealle vehreyttä ei arvostettua muualla: vastaava prosentti  oli Ruotsissa 62, Saksassa 59 ja Tanskassa sekä Norjassa 52. Toisaalta Pietarissa puistot ja viheralueet nousevat vielä tärkeämmiksi kuin Suomessa: jopa 82 prosenttia pietarilaisista vastaajista nostaa ne naapuruston onnellisuuden tärkeäksi tekijäksi.

Pohjoismaissa, Saksassa ja Baltiassa naapureiden keskinäiset suhteet ovat yksi oleellinen naapuruston onnellisuuden tekijä. Pietarissa taas asuinalueen maine on naapurustosuhteita tärkeämpi.

Naapurusto tekee suomalaisen onnelliseksi

Tutkimuksen tulosten yhteydessä julkaistiin myös Bonavan kehittämä Happy index, naapuruston onnellisuusindeksi (0-100), joka lasketaan useammasta naapurustossa viihtymiseen liittyvästä kysymyksestä. Tässäkin suomalaiset nousivat vastaajamaista tyytyväisimmiksi ja onnellisimmiksi naapurustoissaan 82 indeksipisteellä. Saksan ja Norjan onnellisuusindeksi oli 77, tanskalaisten 79 kun taas Ruotsi putosi 78 indeksipisteellään edellisen tutkimuksen kärkipaikalta kolmanneksi.

”Suomalaiset ovat tutkitusti jo toistamiseen maailman onnellisin kansa ja Bonavan tutkimuksen mukaan erot muihin maihin ovat huomattavia. Mielenkiintoista oli tarkastella myös tärkeimmiksi koettuja naapuruston onnellisuuden tekijöitä ja samalla tuloksia siitä, minkä tekijöiden osalta vastaajat kokivat oman naapurustonsa tällä hetkellä olevan vahvimmillaan. Meillä onkin naapurustojen kehittäjinä nyt yhä paremmat eväät kehittää nimenomaan asukkaille tärkeitä asioita”, sanoo Bonavan kaupallinen johtaja Virpi Takala.

Turvallisuus, hyvä ilmapiiri ja palveluiden läheisyys ovat tutkimuksen mukaan tärkeimmät tekijät naapurustotyytyväisyyden kannalta kaikissa Bonava-maissa. Suomalaisista vastaajista 86 prosentin mielestä turvallisuus on tärkein tekijä lisäämään naapuruston onnellisuutta. Muita olivat alueen tunnelma ja ilmapiiri (77%), lähikauppa (76%), hyvät yhteydet autolla (74 %) ja naapureiden hyvät suhteet (74 %) Toisaalta arkkitehtuuri (26 %) tai kahviloiden ja baarien läheisyys (29 %) ei suomalaisvastaajien keskuudessa noussut erityisesti naapurusto-onnellisuuden tekijöinä.

Happy Quest -tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena kahdeksassa Bonava-konsernin toimintamaassa Saksassa, Ruotsissa, Suomessa, Tanskassa, Norjassa, Pietarissa, Virossa ja Latviassa. Tutkimuksen toteutti tutkimustoimisto Cliente, ja siihen osallistui 8582 yli 18-vuotiasta vastaajaa eri maista. Suomalaisia vastaajia oli noin tuhat, 18-65-vuotiasta miestä ja naista.