Teitä ja katuja hiekoitettiin runsaasti tänä vuonna säätilan nopean muuttumisen vuoksi. Tämä tarkoittaa katupölyä keväällä eli tavallisesti maalis-huhtikuussa.

Ilman lämmettyä kadut kuivuvat ja katupölyä nousee runsaasti ilmaan. Paikkakunnasta riippuen hiukkaspitoisuudet voivat kivuta varsin korkeiksi ja aiheuttaa hengitysoireita. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla hiukkaspitoisuudet voivat olla ympäristöpalvelun mittausten mukaan jopa kymmenkertaisia tavanomaiseen verrattuna.

”Kadut pölyävät eniten vilkkaasti liikennöityjen katujen ja teiden varsilla. Kun ilmanlaatu on huono, kannattaa välttää vilkasliikenteisiä alueita ja etenkin raskasta liikuntaa vilkkaiden katujen varsilla” HSY:n ilmansuojeluasiantuntija Jarkko Niemi sanoo.

Hiekkaa ja mineraaliainesta ilmaan

Katupölykausi on tavallisesti pahimmillaan maalis-huhtikuun aikana. Pölyn esiintyminen ja voimakkuus voivat vaihdella eri puolilla maata. Myös paikkakunnan koko vaikuttaa pölyn määrään. Vilkkaasti liikennöidyillä osuuksilla ja isoissa kaupungeissa katupölykausi on voimakkaampaa kuin pienellä paikkakunnalla.

Riskiryhmille katupöly on erityisen haitallista, ja ärsytysoireet saattavat tuntua kenellä tahansa. Katupöly aiheuttaa nuhaa, yskää, kurkun kuivumista, silmien kutinaa ja vaikeuttaa hengitystä. Herkkiä väestöryhmiä ovat astmaatikot, ikääntyneet sepelvaltimotautia ja keuhkoahtaumatautia sairastavat sekä lapset. Katupöly voi pahentaa sydän- ja hengityssairaiden oireita.

Katupölyä nousee ilmaan tienpintojen kuivuessa. Talven aikana liukkauden vähentämiseksi levitetty hiekka ja päällysteestä kulunut mineraaliaines nousevat ilmaan. Vilkas liikenne ja tuuli tehostavat vaikutusta. Tyyni ja poutainen sää saavat kadut pölyämään tavanomaista enemmän. Kadut tulee pestä ja hiekka harjata pois.

Näin helpotat oireita katupölykaudella

  • Siirry sisälle tai kauemmas liikenteestä.
  • Vältä raskasta liikuntaa vilkkaiden katujen varsilla.
  • Hoida ja lääkitse oireitasi saamiesi ohjeiden mukaan.
  • Astmassa, sepelvaltimo- tai keuhkoahtaumataudissa kannattaa välttää ulkoilua huonon ilmanlaadun alueilla.
  • Pidä ikkunat kiinni, kun ilmanlaatu on huono.
  • Hanki asuntoon tuloilmasuodattimet ja pidä ne kunnossa vaihtamalla keväisin ja syksyisin.
  • Kuivata pyykit sisällä.
  • Seuraa ilmanlaatua osoitteesta: www.hsy.fi/ilmanlaatu

”Moni saa keväisin oireita katupölystä sekä lepän ja koivun siitepölystä Ne ajoittuvat usein samaan aikaan. Allergialääkkeet helpottavat siitepölyoireita, mutta katupölyyn tehoaa vain katujen puhdistaminen ja pölyisten alueiden välttäminen”, Elina Aaltonen Suomen Apteekkariliitosta kertoo.