Rakennusliikkeiden hyllyt ja nettisivut ovat täynnä rakentamisen puutavaraa, mutta miten varmistan, että hankin juuri oikenlaista, kestävää puutavaraa? 

Rakennusmateriaalia kesän rakennusprojekteihin hankkiessa kannattaa varmistaa, että saa kunnollista ja kestävää tavaraa. Puutavaran merkinnöistä selviää monta tärkeää asiaa. Myös myyjältä kannattaa varmistaa tuotteen sopivuus käyttökohteeseen.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes neuvoo harkitsemaan kyllästetyn puutavaran käyttöä. Terassinkin voi rakentaa ihan tavallisesta rakennepuutavarasta, jos se ei ole suorassa kosketuksessa maahan. Kyllästettyä rakennepuutavaraa kannattaa käyttää vesirakentamisessa ja maassa kiinni olevissa rakenteissa.

Kasvihuoneisiin tai istutuslaatikoiksi ei kyllästettyä puutavaraa kannata käyttää.

Lisätietoa kyllästetyn puun käytöstä löytyy Tukesin nettisivuilta.

Mitoita oikein

Kun rakennetaan kuormitettuja rakenteita puusta, tulee rakenteet mitoittaa. Mitoituksen tekee koulutuksen saanut rakennesuunnittelija. Rakennesuunnitelmia tulee noudattaa ja käyttää niissä mainittuja rakennustuotteita.

Tukes muistuttaa, että kantavissa rakenteissa tulee aina käyttää lujuuslajiteltua rakennuspuutavaraa. Tämä tarkoittaa sitä, että puutavarasta tulee löytyä leima, jossa näkyy muun muassa valmistaja, CE-merkintä, puutavaran lujuusluokka sekä suoritustasoilmoituksen (DoP) viitenumerotunniste. Suoritustasoilmoitus toimitetaan tuotteen mukana tai verkkosivuilla.

Kattorakenteet vaativat valppautta

Kun ryhdyt rakennushankkeeseen, on vastuullasi rakennuskohteeseen omien mittojen mukaan tilattavien tuotteiden vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen. Esimerkiksi kattoristikoita voi tilata verkosta ja ne toimitetaan suoraan rakennuspaikalle. Naulalevyillä kootuista elementeistä sekä liimaamalla kasatuista liimapuupilareista ja -palkeista tulee kaikista löytyä CE-merkintä.

”Naulalevyristikoita tarkastaessa on syytä varmistaa, että tuote vastaa valmistajalta saatuja ristikkosuunnitelmia ja että ne on valmistettu asennustoleranssien, eli sallittujen poikkeamien mukaan”, kertoo Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ylitarkastaja Laura Lakua.

”Sallitut poikkeamat/asennustoleranssit ilmoitetaan suunnitelmissa ja ne on helppo tarkistaa ihan rullamitalla, kun ristikkonippu tuodaan työmaalle. Tarkista vähintään, että jokaisesta yksittäisestä ristikosta löytyy asianmukainen CE-merkintä ja että käytetty puutavara on lujuuslajiteltua”, Lakua jatkaa.

Samalla kannattaa tarkistaa, että liitosten puutavarat ovat kiinni toisissaan, eikä liitos ole pelkän naulauslevyn varassa. Jos ristikoissa on puutteita, älä asenna sitä paikoilleen ennen kuin sen kestävyys on varmistettu suunnittelijalta ja valmistajalta.

Jos havaitset rakennustuotteissa tai niihin liittyvissä dokumenteissa puutteita tai virheitä, ilmoita niistä Tukesille nettisivuilta löytyvällä ”ilmoitus vaarallisesta tai puutteellisesta rakennustuotteesta” -lomakkeella.

Lue lisää:

Näin suunnittelet terassin: 5 vinkkiä onnistumiseen

Terassin rakentaminen ja huolto: Ideoita ja ohjeita onnistumiseen

Näin kiinnität puun naulaamalla ja ruuvaamalla