Talven sää- ja keliolosuhteet voivat aiheuttaa haasteita pientalojen sako- ja umpikaivojen sekä muiden jätevesijärjestelmien lietesäiliöiden tyhjennyksiin. Omalla toiminnalla voi helpottaa ja jouduttaa tyhjennyksiä.

Saostuskaivojen tyhjennykset kannattaa yrittää ajoittaa keväisiin ja syksyihin, jotta voidaan välttyä putkistojen jäätymisriskiltä. Talvella haasteita lietekuljetusautoille aiheuttavat erityisesti mäet sekä lumi ja jää. Moni mäki voi olla painavalle lietekuljetusautolle hankala, vaikka se ei aiheuttaisikaan tavalliselle henkilöautolle ongelmia. Talvella mäkien riittävä hiekoittaminen on tärkeää. Myös tyhjennysten tilaukset kannattaa myös tehdä hyvissä ajoin ja ilmoittaa kaivolle johtavasta mäestä.

Lumen alla olevien teiden kantavuutta on vaikea arvioida, ja tämä voi johtaa painaumiin tai jopa tieltä suistumisiin. Siksi tien kaivolle tulisi olla aurattu ja hiekoitettu. Kaivon paikka on hyvä merkitä esimerkiksi aurauskepillä, ja lumessakin kaivon luo tulisi olla polku. Kaikki kaivonkannet tulee olla kaivettuna esiin lumesta.

Lisää vinkkejä lietekuljetusauton tuloon varautumiseen löytyy HSY:n videolta Sako- ja umpikaivon tyhjennys – näin tilaat ja varaudut tyhjennykseen.