Lämpöpumppujen oikeasta käytöstä ja huollosta on tärkeä huolehtia. Kotitaloudessa tämä helposti unohtuu. Uusi opas listaa vinkit sujuvaan lämpöpumpun ylläpitoon.

Lämpöpumppujen määrä kasvaa, joten niiden käytön tueksi on nyt julkaistu sekä yksityiskohtainen lämpöpumppujen huolto-ohje että lyhyt kotitalouksille suunnattu tiivistelmä ohjeistuksesta.

Opas on tehty yhteistyössä Motivan, Suomen lämpöpumppuyhdistys Sulpun, Suomen Kylmäliikkeiden Liiton (SKLL) ja alan yritysten Scanofficen ja Maalämpöhuoltokeskuksen kanssa.

“Suomalaisissa kodeissa on jo yli miljoona lämpöpumppua. On erittäin tärkeää, että niitä käytetään oikein ja niiden käyttökunnosta huolehditaan oikealla huollolla. Toivotaan, että tämä erinomainen huolto-ohje ja käytön ohjeistus kuluvat lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien käyttäjien käsissä”, sanoo Suomen lämpöpumppuyhdistyksen toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen.

Riittävät kylmäalan toimintaoikeudet ja sähkötöihin tarvittavat urakointioikeudet voi tarkistaa Tukesin toiminnanharjoittajia koskevasta rekisteristä.

“Kuluttajien kannattaa aina varmistaa, että lämpöpumppujen asennus- ja huoltotöitä tekevillä yrityksillä ja henkilöillä on riittävät kylmä- ja sähköalan pätevyydet”, muistuttaa asiantuntija Teemu Kettunen valtion kestävän kehityksen yhtiöstä Motivasta.

Kylmäalan pätevyysvaatimukset eivät kuitenkaan koske sellaisia lämpöpumppuja koskevia töitä, joissa laitteen kylmäainepiiriin ei kajota.

Käyttöönotossa ammattilainen avuksi

Lämpöpumpun käyttöönottovaiheessa asennusliike täyttää ja allekirjoittaa lämpöpumpun asennus- ja käyttöönottopöytäkirjan, joka jää laitteen tilaajalle.

”Käyttöönottovaiheessa on tärkeää, että järjestelmän toimittaja opastaa, kuinka lämpöpumppua käytetään oikein. Samalla varmistuvat asumisen viihtyisyys ja lämmityksen energiatehokas toiminta. Laitteen asianmukainen käyttö pidentää myös sen käyttöikää. On siis hyvä varmistaa, että käyttökoulutus sisältyy toimitukseen”, Kettunen muistuttaa.

Lämpöpumpun käyttöönottovaiheessa ammattilaiset säätävät lämpöpumpun asetukset kohdekohtaisesti. Maa-, ilma-vesi- ja poistoilmalämpöpumppujen asetukset on hyvä lisäksi tarkistuttaa ja tarvittaessa hienosäätää ensimmäisen lämmityskauden kuluessa energiatehokkaan toiminnan varmistamiseksi.

Asukkaan pitää huolehtia seuraavista ilmalämpöpumpun ylläpitotoimenpiteistä:

  • Sisäyksikön suodattimet ja mahdollinen ionisaattori pitää puhdistaa säännöllisesti. Tyypillinen karkeasuodattimen puhdistussuositus on noin kuukauden välein, mutta esimerkiksi kotieläintalouksissa tarve voi olla tiheämpikin. Tyypillisesti karkeasuodatin imuroidaan ja/tai pestään vedellä ja miedolla pesuaineella. Tutustu puhdistamiseen ja suodattimien suositeltuun vaihtoväliin laitteesi ohjekirjasta.
  • Ulkoyksiköstä on syytä poistaa tarpeen mukaan esimerkiksi puiden lehdet, risut ja muut roskat, jotka voivat haitata puhaltimen toimintaa tai tukkia ulkoyksikön sulatusvesialtaan.
  • Ulkoyksikön sulatus- ja kondenssivedet voi olla ohjattu esimerkiksi viemäröintiin tai suoraan laitteen alle. Sulatusvesien poiston toimintaa on seurattava ja laitteen alle kertyvä jää on poistettava ajoittain.
  • Ilmalämpöpumpun viilennyskäytössä syntyy kondenssivettä, jonka poiston toiminta täytyy tarkastaa keväisin ennen ilmalämpöpumpun viilennyskäytön aloittamista. Jos kondenssiveden poisto on tukkeutunut talven kuluessa, viilennyskäytössä syntyvä kondenssivesi voi pahimmillaan aiheuttaa vesivahingon.
  • Ammattilaisella teetettävää huoltoa ja puhdistusta voivat vaatia erityisesti ilmalämpöpumpun sisäyksikön lämmönsiirtokennosto ja puhallin. Huolto tilataan yritykseltä, jolla on Tukesin myöntämä kylmälaiteliiketodistus.