Nestekaasupullon käsittelyssä ei ole eroja sen mukaan, onko nestekaasupullo uusi vai vanha. Sen käsittelyssä ja käytössä on oltava varovainen vahinkojen välttämiseksi.

Nestekaasugrilliä käyttöönotettaessa on sen kunto hyvä tarkastaa silmämääräisesti. Letkuissa ei saa taivutettaessa näkyä murtumia tai hiushalkeamia. Liitoskohtien tiiviyden tarkastaminen onnistuu saippuavedellä tai vuodonilmaisusprayllä. Liitos on tiivis, jos kuplia ei muodostu.

Painoventtiilillä varustetun nestekaasupullon paineensäätimen liitoksen pitävyys testataan nostamalla pulloa paineensäätimestä. Nestekaasulaitteiston vanhat ja kuluneet osat kannattaa huollattaa tai vaihtaa aika ajoin.

Uuden nestekaasulaitteen CE-merkintä kertoo, että laite täyttää EU:n asettamat oleelliset turvallisuusvaatimukset. Laitteita käytettäessä on aina noudatettava valmistajan ohjeita.

Noudata ohjeita kuljetuksessa ja säilytyksessä

Kuljeta nestekaasupulloa venttiili suljettuna ja kierteen suojaus paikalleen kiinnitettynä. Pullot kuljetetaan pystyasennossa. Mikäli pulloa joudutaan kuljettamaan vaaka-asennossa, on se tuettava hyvin, sillä pyöriminen voi vaurioittaa venttiiliä. Pullo siirretään aina pystyasennossa kantokahvoista kantaen.

Ota pullo pois autosta heti kuljetuksen jälkeen. Auton lämpiäminen nostaa painetta pullossa, jolloin varoventtiili voi avautua. Pullon lämpötila ei saa nousta yli +40 asteen. Grillattaessa nestekaasupullon paikka on joko grillin sivulla tai sen takana.

Säilytä nestekaasupullo auringolta suojassa ja huolehdi säilytystilan hyvästä ilmanvaihdosta. Kellaritiloissa, ullakolla, poistumisteiden läheisyydessä tai portaiden alla kaasupulloa ei saa säilyttää.

Öljy- ja biopolttoainealan uusi YouTube-video näyttää, miten nestekaasua käsitellään asianmukaisesti ja varovaisesti.