Sähkökiuas on syypää vuosittain noin 120–150 tulipaloon, johon pelastuslaitos hälytetään paikalle. Jotta kiuas pysyy turvallisena käyttää, pitää sitä huoltaa käyttöohjeen mukaan.

Moni sauna on varsinkin kerrostaloissa päätynyt löylyttelyn sijaan varastohuoneeksi. Riskinä on, että kiuas menee vahingossa päälle ja kiukaan ympärille tai päälle kasatut tavarat syttyvät tuleen. Merkittävä osa paloista johtuukin siitä, että kiukaalle on laitettu jotakin sellaista, mikä ei kiukaalle kuulu.

”Kiuasturvallisuus on asia, johon ihmiset voivat omalla toiminnallaan vahvasti vaikuttaa. Pidä huoli siitä, että kiukaan päällä tai läheisyydessä ei ole mitään ylimääräistä. Sauna on tarkoitettu saunomista varten”, sanoo Tukesin ylitarkastaja Jukka Lepistö.

Säännöllinen huolto vähentää tulipalon riskiä

Tulipalon riskiä lisää, jos sähkökiuasta ei huolleta asianmukaisesti tai kiuasta käytetään niin sanotun teknisen elinkaarensa yli.

Kiuaskivet joutuvat käytössä alttiiksi suurille lämmönvaihteluille. Liian pitkään käytetyt kivet rapautuvat ja alkavat hiljalleen murentua. Pienet kiuaskivien palaset ja kivistä irtoava hienompi aines voivat ajautua löylyveden mukana kiukaan alaosaan tiiviiksi kerrokseksi estäen ilman kierron ja aiheuttaen korroosiota.

Kiukaan mukana tulevissa käyttöohjeissa on mainittu ohjeet kiukaan kivien vaihtoon.

”Noudata niitä, jotta kiuas ei vikaannu”, muistuttaa Jukka Lepistö.

”Ajan saatossa koko kiuas tulee käyttöikänsä päähän ja se on vaihdettava. Tarkkaile kiukaan kuntoa ja toimintaa. Käyttöikään vaikuttaa käytön määrä ja se, kuinka hyvin kiuasta huolletaan.

Kiukaalle ei koskaan kannata kaataa ylisuuria vesimääriä. Vaarana on, että ohjausyksikköön menee vettä ja kiuas hajoaa.

Näin käytät sähkökiuasta turvallisesti

– Älä kuivaa mitään kiukaan päällä tai sen lähistöllä.
– Varmista, että kiukaan ympärillä olevat kaiteet ovat ehjät ja tukevasti kiinnitetty. Niiden etäisyyden kiukaaseen on oltava riittävä. Vaaditut etäisyydet löytyvät kiukaan käyttöohjeesta.
– Älä heitä kiukaalle ylisuuria vesimääriä.
– Noudata kiukaan valmistajan laatimia käyttö- ja hoito-ohjeita.
– Uusi kiuaskivet säännöllisesti kiukaan käyttöohjeiden mukaisesti.
– Seuraa kiukaan liitoskaapeleiden kuntoa. Jätä korjaustyö sähköalan ammattilaiselle.