Kipsilevy on paljon mainettaan parempi levy kiinnityksiä ajatellen. Tarvitsee vain tietää kiinnitettävän tavaran paino, kipsilevyn laatua ja minkälaista kiinnikettä käytetään. Näillä neuvoilla taulu-tv saadaan ripustettua kipsilevyseinään kolmella erilaisella kiinnikemallilla.

Asensimme 47-tuumaisen, 21,5 kiloa painavan taulutelevision kipsilevyseinämään ESSVEn itseporautuvalla Driva-kipsiankkurilla, Duck Foot-kipsiankkurilla ja SAM-ohutlevyankkurilla. Kuormituslujuudet täyttyivät jokaisen ankkurityypin kohdalla käyttämällä neljää ankkuria. Levynä oli Gyproc GN 13.

Kaksi ensimmäistä kiinnikemallia ovat sellaisia, joita käyttäessä pärjää pelkällä ruuvimeisselillä. SAM-ohutlevyankkuria käytettäessä tarvitaan lisäksi porakone, terä ja erikoispihdit, joilla ankkuri puristetaan kiinni levyyn.

Levyyn ja kiinnikkeisiin kohdistuvat kuormat

Televisiota seinään kiinnitettäessä kohdistuu levyyn ja kiinnikkeisiin erilaisia voimia. Leikkausvoima jakautuu tasan kaikille kiinnikkeille. Se suuntautuu suoraan alaspäin ja pyrkii leikkaamaan kiinnikettä poikki levyn pinnan tasasta, tai kiinnike pyrkii leikkautumaan levyn sisään pystysuunnassa television painosta.

Yläkiinnikkeisiin kohdistuu vetovoimaa, joka pyrkii vetämään kiinnikettä levystä irti. Alakiinnikkeisiin ja tässä tapauksessa alakiinnikkeiden korkeudelle levyyn kohdistuu työntö- ja puristusvoimaa. Mitä ulommaksi seinäkiinnitysteline vie televisiota seinän pinnasta, sitä suuremmat veto- ja puristusvoimat kohdistuvat kiinnikkeisiin ja levyyn.

Yksinkertainen nyrkkisääntö

Nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä, että jos seinäkiinnitystelineen kiinnikkeiden (ruuvinreikien) pystysuuntainen väli on 10 cm ja television painopiste on 10 cm seinäpinnasta ulospäin, kohdistuu yläkiinnikkeisiin television painon suuruinen veto.

Jos kiinnikkeiden (kiinnitysruuvien tai ankkureiden) pystysuuntainen etäisyys toisistaan kasvaa kaksinkertaiseksi, puolittaa se yläkiinnikkeisiin kohdistuvan vetokuorman. Vastaavasti, jos seinä­kiinnitysteline on sellainen, että se vie television puolet kauemmaksi seinästä, kaksinkertaistuu yläkiinnikkeisiin kohdistuva veto seinästä ulospäin.

Sama yksinkertaistettuna: mikäli seinäkiinnikkeen pystysuuntainen kiinnityspisteiden etäisyys on sama kuin television painopisteen etäisyys seinästä ulospäin, on yläkiinnikkeisiin kohdistuva vetovoima sama kuin television koko paino. Vetovoima jakautuu kaikkien yläkiinnikkeiden kanssa tasan olettaen, että teline on riittävän tukeva jakamaan kuorman tasaisesti.

Tästä voidaan päätellä, että nykyiset todella litteät taulutelevisiot eivät ole ongelmallisia kiinnitettäviä kipsilevyseinään, koska ulkonema seinästä jää pieneksi. Usein on vielä niin, että mitä painavampi televisio on, sitä leveämpi on siihen tarvittava seinäkiinnitysteline. Telineen leveys johtaa siihen, että kiinnitystelineen taakse osuu runkotolppa tai kaksi, jolloin telineen saa kiinnitettyä puuruuvilla erittäin lujasti myös tolppiin. Metallirankaseinässä kiinnityksen voi varmistaa levyn läpi metallirankaan.

Televisio makuuhuoneeseen

Jos televisio asennetaan makuuhuoneen katonrajaan ja sitä on tarkoitus katsella sängyssä maaten, kallistetaan ruudun yläreunaa yleensä seinästä ulospäin. Tällaisessa tapauksessa asiaa pitää tarkastella television painopisteen muutoksen suhteen. Mikäli yläpää siirtyy saman verran ulospäin kuin alapää sisäänpäin, ei painopisteen keskiö muutu, olettaen, että paino jakautuu television sisällä tasaisesti pystysuunnassa. Silloin yläkiinnikkeille ei vetokuorma lisäänny.

Jos seinäkiinnitysteline työntää yläpäätä ulospäin ja alareuna pysyy samalla etäisyydellä seinästä, painopiste siirtyy ulospäin ja vetovoima yläkiinnikkeille lisääntyy. Tämä on huomioitava kipsilevyankkureiden määrässä ja etäisyydessä toisiinsa nähden.

Huomattavasti suuremmaksi ongelmaksi muodostuvat sellaiset seinäkiinnitystelineet, joissa on jonkin sortin nivelletty vipuvarsi, jonka avulla televisiota saadaan tuotua hyvinkin kauas seinän pinnasta ulospäin. Usein tällaisissa telineissä television katselukulmaa saa käänneltyä myös sivu- ja pystysuunnassa.

Kun taulutelevisiota ryhdytään kiinnittämään, tarkastetaan ensimmäiseksi sen paino joko käyttöohjekirjasta tai punnitsemalla. Sen jälkeen selvitetään asunnon seinämateriaalit rakennustapaselosteesta, rakennusaikaisista laskuista tai taloyhtiön isännöitsijältä.

Jos tietoa ei löydy, mutta seinien pintamateriaali kyetään määrittelemään kipsilevyksi, on parasta olettaa, että levytys on tehty kaikkein huonoimman kantoluokituksen omaavalla levyllä. Näin saatetaan välttyä ikävältä puhelulta vakuutusyhtiöön.

Seinäkiinnitysteline tarpeen mukaan

Valitse sellainen television seinäkiinnitysteline, johon saadaan riittävä määrä kiinnikkeitä ja riittävän etäälle toisistaan, niin pysty- kuin vaakasuunnassakin. Esimerkiksi Gyproc määrittelee joidenkin levytyyppiensä kiinnityslujuuden maksimikuormia käytettäessä siten, että kiinnikkeet eivät saa olla 20 cm lähempänä toisiaan kuormituslujuuden kärsimättä.

Valitse television painoon, asennustapaan ja seinäkiinnityssarjaan sopivat kiinnikkeet, eli kipsilevyankkurit. Minulla on tapana vertailla eri kiinnikevalmistajien ja -mallien kantokykyjä netissä. Mikäli kilomääriä ei löydy, etsin sellaisen valmistajan, joka ilmoittaa kantokyvyn selkeästi. Me käytimme näissä esimerkeissämme ESSVE:n kiinnikkeitä, koska heidän nettisivuillaan on kerrottu yhtä selvästi kiinnikkeiden kantokyky kuin Gyprocin sivuilla levyjen kuormituskestävyys eri kiinniketyypeille.

Eri kiinnikevaihtoehtoja vertailtaessa kannattaa huomioida, minkälaisia työkaluja kiinnittäminen vaatii. Mikäli et omista porakonetta ja poranteräsarjaa, mutta ruuvimeisseli löytyy, kannattaa valita sellainen kiinnike, jonka saa seinään pelkällä meisselillä. Sellaisiakin on ja vieläpä aivan riittävällä kuormituskestävyydellä television kiinnitystä varten.

Jos televisio on tosi iso ja painava, silloin kiinnike on valittava pelkästään kuormituslujuuden perusteella ja hommattava tarvittavat työkalut tai tekijä työkaluineen paikalle asennuspuuhiin.

Seinäkiinnityssarja kiinnitetään sekä television taakse että Drivalla seinään. Kun molemmat on kiinnitetty, nostetaan televisio paikoilleen. Television alla roikkuvista naruista vapautetaan alakiinnikkeiden lukitus, jos ruutu halutaan nostaa alas seinältä.

Näin se tehtiin

Yksinkertaistetaan asioita hieman. Lähdetään siitä, että 10 N vastaa 1 kg kuormitusta, kuten Gyprocin kiinnitysohjeissa. Seinäkiinnitysteline tuo kiinnittämämme 21,560 kg painavan television 10 cm ulos seinäpinnasta. Telineen pystysuuntaiset kiinnitysruuvien reiät ovat 11 cm:n etäisyydellä toisistaan. Näin ollen yläkiinnikkeisiin kohdistuu n. 19,4 kg:n vetokuorma.

Gyproc lupaa GN-levylle vetolujuutta 100 N, eli 10 kg/ankkuri. Eli saman, minkä ESSVE lupaa Driva-ankkurille. Kahdella ankkurilla yläreunasta kiinnitettynä teline kestää hyvin siihen kohdistuvan kuorman 9,7 kg/ankkuri. Etenkin, kun Gyprocin ilmoittama murtokuorma on 600 N, eli n. 60 kg ja ESSVE ilmoittaa varmuuskertoimeksi 3, eli ankkuri pettäisi vasta noin 30 kg:n vedosta. Leikkauslujuus ei yleensä muodostu ongelmaksi taulutelevisioiden kiinnityksessä.

On kuitenkin huomattava, että vaikka ESSVE ilmoittaa kahdelle muulle ankkurimallilleen suuremmat vetolujuudet, ei niitä voi hyödyntää, koska levynvalmistajan ilmoittama arvo on tuo 10 N, eli n. 10 kg/ankkuri.

Duck Foot -kiinnikkeen saa helposti paikoilleen pelkällä ruuvimeisselillä.

Juttu on ilmestynyt TM Rakennusmaailmassa 12/18. Lue koko juttu: Taulu-tv kipsilevyseinään

Kipsilevyjä ja kiinnikkeitä

Kipsilevyjä on tarjolla usealta eri valmistajalta ja montaa eri levytyyppiä. Levytyypit vaihtelevat kovuutensa ja siten myös kiinnityslujuutensa osalta melkoisesti. Esimerkiksi Gyprocilla on tarjolla useampia eri levyvaihtoehtoja kuivan tilan sisäverhouslevyksi. Yleisimmät levytyypit ovat edullisin peruslevy GN, erikoiskova GEK sekä Habito, jonka kiinnityslujuus vastaa milteipä havuvaneria — ja mikä parasta, pelkillä puuruuveilla.

Gyprocilla on olemassa myös erinomainen kiinnitysopas, jossa kerrotaan kunkin levyn kestämä kuorma erilaisilla kiinnikkeillä kiinnitettynä.

Kiinnikevalmistajia on olemassa vähintäänkin tuplamäärä kipsilevyvalmistajiin verrattuna. Ei siis riitä, että tiedetään pelkkä levyn kantokyky. Pitää tietää myös se, minkä verran mikäkin kiinnike kuormaa kantaa. Eri valmistajien hyvinkin saman tyyppiset kiinnikkeet saattavat poiketa olennaisesti toisistaan kuormituskykynsä osalta. Siksi kannattaa suosia sellaisia kiinnikemerkkejä, joiden pakkauksissa ilmoitetaan tuotteen kuormituslujuudet.

TM Rakennusmaailman numerossa 4/2017 testattiin yleisimpien kipsilevyankkureiden vetolujuudet.