Suurin osa tulipaloista johtuu ihmisen omasta toiminnasta. Omakotitalossa tulisijan sytyttämistä kannattaa harjoitella, sähkölaitteet pitää kunnossa ja palohälytin toimintavalmiudessa.

Tulipalot eivät syty sattumalta. Ihminen aiheuttaa itse puolet tulipaloista, ja näistä noin kolmannes johtuu huolimattomuudesta ja kolmannes on tahallaan aiheutettuja. Yleisin tulipalon syttymissyy on varomaton ja huolimaton tulenkäsittely.

Eniten palokuolemia aiheuttavat tupakointi, tahallinen sytyttäminen, huolimattomuus ja vialliset sähkölaitteet. Usein palokuoleman syy on se, ettei uhri ole tulipalon syttyessä toimintakykyinen eikä hänen seurassaan ole ketään, joka voisi reagoida tilanteeseen.

Palokuolemien määrän on ennustettu lisääntyvän, kun suuret ikäluokat ikääntyvät. Mitään ei ole tehtävissä, jos tulipalon sytyttyä vaaraan ei reagoida ripeästi eivätkä palovaroittimet esimerkiksi herätä henkilöä unesta. Pelastusopiston mukaan yli kaksi kolmesta palokuolemasta johtuu tapaturmasta, kuten sängyssä tupakoimisesta tai varomattomasta tulenkäsittelystä.

Savukaasut myrkyllisiä

Tulipalossa ensimmäiset minuutit ovat toiminnan kannalta oleellisen tärkeitä. Olosuhteet palossa ovat ihmiselle hengenvaaralliset, sillä savukaasut ovat myrkyllisiä ja kuumuus korkea.

Ihmisellä on asuntopalossa yleensä 2-3 minuuttia aikaa pelastautua.

Omakotitalossa kannattaa tarkistaa palovaroittimien toiminta, varmistaa kodin poistumistiet, miettiä vaihtoehtoinen reitti ja olla huolellinen. Vaihtoehtoinen reitti voi tarkoittaa ikkunan kautta poistumista, jos pääovesta ei pääse. Huolellisuus saattaa olla ruoan valmistumisen vahtimista ja myös sitä, että tietää kuinka toimia tilanteessa oikein, jos ruoka syttyy liedellä. Sammutuspeite kuuluu keittiön vakiovarustukseen.

Huolehdi paloturvallisuudesta

Paloturvallisuus merkitsee muun muassa sitä, että paikat pidetään kunnossa ja siisteinä. Asutuissa rakennuksissa voi sisäministeriön ohjeiden mukaan säilyttää helposti syttyviä nesteitä ja palavia aerosoleja yhteensä enintään 25 litraa, nestekaasua enintään 25 kg ja ilotulitusvälineitä lukitussa kaapissa lämmönlähteiden ulkopuolella korkeintaan 5 kg. Nestekaasua ei saa säilyttää kellari- tai ullakkotiloissa.

Pientaloissa käytetään lämmitykseen kiinteän polttoaineen (halkojen, hakkeen tai pellettien) kattiloita, öljykattiloita ja joskus kaasulämmityslaitteitakin. Laitteiden asennus on tehtävä valmistajan ohjeiden mukaan ja käytettävä ammattitaitoista asentajaa. Öljy- ja kaasulämmityslaitteistot saa laittaa paikoilleen vain ammattitaitoinen ja Tukesin hyväksymä asennusliike.

Hakekattiloissa on oltava asianmukainen ylikuumenemissuoja kuten jäähdytyskierukka. Myös takatulen estosta sekä kattilan ja hormin yhteensopivuudesta tulee huolehtia. Automaattinen polttoaineen syöttölaitteisto tulee suojata takatulelta esimerkiksi sammutusjärjestelmällä tai sulkusyöttimellä.

Öljysäiliöt tulee tarkastaa määräajoin. Kattilahuoneen läheisyydessä on oltava vähintään yksi käsisammutin ja pikapaloposti tai paineellinen vesiletku.

Kevythormit kuten teräshormit voivat olla paloriski, mikäli niihin kytketään liian tehokas lämmönlähde eikä turvaetäisyyksistä ja paloturvallisuudesta huolehdita. Myös savupiippujen ja -hormien nuohouksesta tulee huolehtia. Kiinteistön omistajan pitää muistaa kutsua nuohooja. Omakotitalon savuhormi nuohotaan kerran vuodessa ja kesämökin kolmen vuoden välein.

Kevythormien asentamiselle on asetettu tiukkoja ehtoja. Esimerkiksi Oulun kaupungin rakennusvalvonta vaatii tuotteen CE-merkinnän esittämistä, valmistajan tai maahantuojan vaatimustenmukaisuusvakuutusta, VTT:n tai Inspectan myöntämää todistusta tehtaan laadunvalvonnasta, hormin valmistajan selvitystä väli- ja yläpohjan läpiviennin toimivuudesta sekä valmistajan selvitystä kulmakappaleiden sopivuudesta ja käytetyn testihormin rakenteesta. Vasta myönteisten selvitysten jälkeen voidaan aloittaa kevythormin asentaminen.

Lämmitä kohtuudella

Pakkaskaudella tarvitaan lämpöenergiaa tavanomaista enemmän. Tuolloin omakotitaloissa ja vapaa-ajan asunnoilla otetaan kaikki mahdolliset lämmityslaitteet käyttöön. Laitteet voivat olla esimerkiksi tilapäisiä sähkölämmittimiä, nopeasti lämpiäviä kamiinoita, varaavia takkoja tai puulämmitteisiä kiukaita.

Lämmityksessä kannattaa pitää maltti mukana ja edetä rakennukselle sopivan rytmin ja omien taitojen mukaan. Liian nopeasti ja liian paljon ei saa lämmittää. Mikäli tulta pidetään yllä kaiken aikaa, muurattu hormi ei ehdi viilentyä tarpeeksi. Kevythormiin liitetty tulisija voi tuottaa äkillisesti ja piikinomaisesti niin paljon lämpöä, että välipohjan läpivienti kuumenee liikaa. Rakennuspalo voi alkaa myös hormin nokipalosta, jos savupiippua ei ole nuohottu.

Ehkäise palot ennakolta

1 Huolehdi, että sähkölaitteet ovat kunnossa ja palovaroittimet toiminnassa. Käytä tulisijoja järkevästi, huolehdi savuhormien nuohouksesta sekä alkusammutuskaluston kunnosta. Pidä myös poistumistiet vapaina.

2 Ovathan kiinteistöjesi vakuutukset kunnossa?

3 Käy myös perheen kanssa läpi, miten toimitaan ja mihin mennään, jos jotain sattuu.

4 Myös riskinotto vaikuttaa paloturvallisuuteen. Huolimaton tupakointi ja siihen yhdistetty päihteiden käyttö voivat merkitä vaaraa.

5 Kodin tulipalo voi alkaa viallisesta tai päälle unohtuneesta sähkölaitteesta. Markkinoilla on virran laitteesta katkaiseva liesivahti ja myös silitysrautoja, jotka sammuvat automaattisesti mikäli niitä ei käytetä.

6 Paloturvallisuutta lisäävät automaattiset sammutuslaitteet eli sprinklerit. Ne laukeavat päälle lämpötilan noustessa yli sallitun arvon. Vesisuihku sammuttaa palon alkuunsa. Esimerkiksi kodin tekstiilit syttyvät ja palavat helposti.