Saunominen kuuluu suomalaisten jouluperinteisiin. Vain viidennes suomalaisista ei sauno jouluaattona. Miehistä puolet kertoo harmistuvansa, elleivät he pääse joulusaunaan.

Yllättävää kyllä, kaikkein intohimoisimmin joulusaunomiseen suhtautuvat alle 25-vuotiaat miehet. Heistä 80 prosenttia harmistuu, jos eivät pääse saunomaan jouluna. Tämä käy ilmi saunayhtiö Harvian teettämästä joulusaunakyselystä, jon vastasi 1041 suomalaista.

Joulusauna on perheen yhteinen hetki, ja suurin osa suomalaista saunoo jouluna omassa kodissaan. Vain kolmasosa kertoo nauttivansa joululöylyt yksin, ja viidennes ei välitä saunoa lainkaan jouluaattona. Puolison kanssa kertoo saunovasta yli 40 prosenttia vastaajista.

Saunattomuus harmittaa

Saunakiintymyksen kääntöpuolena on mielipaha, joka uhkaa, jos jouluna ei olekaan löylyjä tarjolla. Miehistä puolet kertoo harmistuvansa, elleivät he pääse joulusaunaan. Naisista puolestaan selkeästi yli joka toinen ei erityisemmin tarvitse joulusaunaa.

Joulusauna näyttää tehdyn kyselyn tulosten valossa olevan perinteenä tärkeämpi miehille kuin naisille. Alle 40-vuotiaista miehistä vähintään 73 prosenttia kertoo sen itselleen tärkeäksi. Ahkerimpia joulusaunojia suomalaisista ovat 31–40-vuotiaat miehet, joista 87 prosenttia saunoo jouluna.

Ei ole oman kodin saunan voittanutta

Harvian Joulusaunakyselyn vastaajista 54 prosenttia kertoo, että oma koti on paras saunapaikka. Seuraavaksi suosituinta on saunoa sukulaisilla, näin kertoo joka viides. Myös taloyhtiöiden saunat lämpenevät jouluna. Joka kymmenes nautiskelee löylyistä taloyhtiön yleisellä joulusaunavuorolla. Mökkijouluun sauna kuuluu niin ikään joka kymmenennellä. Sen sijaan hotelleissa jouluaan viettävien ohjelmaan saunominen kuuluu erittäin harvoin.

Suomessa on maailman suurin saunatiheys. Meillä on 5 miljoonaa ihmistä ja noin 3 miljoonaa saunaa. Sauna siis löytyy erittäin suurella todennäköisyydellä, viettää joulun sitten missä tahansa kotimaassa.

Saunayhtiö Harvian teettämään kansalliseen joulusaunakyselyyn vastasi yhteensä 1041 suomalaista, joista miehiä oli 546 ja naisia 495.