Moni taloyhtiö valmistelee nyt talousarviota syksyn yhtiökokouksiin. Kiinteistöliiton asiantuntijat kokosivat taloyhtiöille vinkit asioista, jotka vaikuttavat taloyhtiöiden kustannuksiin juuri nyt.

Taloyhtiön suurin kuluerä on lämmitys. Se vie lämmitystavasta riippuen noin neljänneksen kaikista taloyhtiön menoista. Kaukolämmössä on suuria paikkakuntakohtaisia eroja ja muutoksia, jotka on hyvä varmistaa. Esimerkiksi Helen Oy nosti Helsingin kaukolämmön energiamaksua lokakuun alusta alkaen 30 prosenttia vuoden takaisesta.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää avustuksia sähköautojen lataushankkeisiin myös ensi vuonna. Avustus on jatkossa aina enintään 35 prosenttia toteutuneista kustannuksista (sis. alv.), kuitenkin enintään 90 000 euroa hakijaa kohden. Latauspaikkakohtainen katto avustukselle on 4 000 euroa.

Avustuksen vaatimuksena on, että latauspisteet toteutetaan vähintään 11 kilowatin tehoisina ja samalla aiemmin voimassa olleesta tehokannusteesta luovutaan.

Pieni taloyhtiö joutuu varautumaan jätehuollon muutoksiin

Rakennuskustannusten nousu on ollut kuluvana vuonna voimakasta. Tilastokeskuksen Rakennuskustannusindeksi oli elokuussa miltei yhdeksän prosenttia vuoden takaista korkeammalla. Rakennuskustannusten nousu on hyvä huomioida, jos yhtiön sopimuksia on sidottu rakennuskustannusindeksiin.

Taloyhtiöiden jätehuoltoon odotettavissa muutoksia lähivuosina, kun jätelainsäädännön uudistukset tulevat voimaan. Muutokset kohdistuvat suurimmalla voimalla pieniin alle kymmenen huoneiston taloyhtiöihin, joiden erilliskeräysvelvoitteet kasvavat.

Biojäte tulee 10 000 asukasta suuremmissa taajamissa koskemaan kaikkia kiinteistöjä. Muutokset eivät kuitenkaan toteudu kokonaisuudessaan vielä vuonna 2022.

Pankit katsovat entistä tarkemmin taloyhtiön tilannetta ja näkymiä kokonaisuutena. Rahoituspäätöksen kannalta on merkitystä esimerkiksi taloyhtiön sijainnilla, korjaustarpeilla, taloudenpidolla, suunnitelmallisuudella sekä osakasrakenteella.

Talousarvion laadinnan lähtökohtana tulee aina olla edelliseltä tilikaudelta siirtyvä vastikekohtainen yli- tai alijäämä. Taloyhtiön maksuvalmiuden ja reagointikyvyn varmistamiseksi sekä ylläpitämäksi yhtiöllä tulisi jatkuvasti olla noin kahden kuukauden vastikkeita vastaava summa kassassaan.

Kiinteistöliitto on julkaissut jäsensivuillaan yksityiskohtaisen ohjeen talousarvion laatimiseen. Ohjeistusta päivitetään vuodenvaihteessa niitä taloyhtiöitä varten, jotka pitävät yhtiökokouksensa keväällä.

Lue lisää:

Kaukolämmön hinnannousu ajaa taloyhtiöitä omaan energiatuotantoon

Energian kallistuminen voi tuoda taloyhtiölle yllättävän laskun