Jos ikkunaremontti on suunnitelmissa, sitä ei kannata siirtää kesäsesonkiin. Pakkaset eivät asennusta haittaa ja asennuksen hinnastakin saa usein alennusta.

Minkälainen uusi ikkuna pitäisi valita?

Sami Seuna Motivasta kertoo, että markkinoilla on noin 1500 energialuokituksen saanutta ikkunaa. Ne löytyvät energiamerkintöineen Motivan Ikkunoiden energialuokitus– sivuilta.

Ikkunoilta vaaditaan nykyisin paljon. Eri ikkunamalleilla voi olla hyvinkin suuria eroja.

Suomalaiset ikkunat ovat ikkunatyypeittäin lämmöneristävyydeltään hyvin lähellä toisiaan. Kannattaa kiinnittää huomiota myös ääneneristävyyteen erityisesti voimakkaasti liikennöidyillä alueilla, ikkunan toimivuuteen, työnlaatuun ja toimitusaikaan. Toimituksen luotettavuudellakin on merkitystä. Varmista että valmistajan taloudellinen tilanne on hyvä.

Tilausvaiheessa on mietittävä myös minkälaisia lisävarusteita ikkunoihin haluaa. Sälekaihtimilla voi pitää loitolla liiallista valoa, kuumutta ja kylmääkin. Tehdasasennettu hyttyspuite on hyvä lisävaruste avattavaan tuuletusikkunaan.

Seuna neuvoo olemaan yhteydessä asiantuntevaan myyjätahoon hyvissä ajoin jo remonttia suunniteltaessa.

”Ominaisuudet pitäisi aina miettiä ikkuna kerrallaan”, hän neuvoo.

Motivan ikkunaremonttisivustolta löytyy paljon tietoa ikkunaremonttia suunnitteleville sekä myös tarjouspyyntömalli.

Uusi ilme ikkunoiden avulla

Moni valitsee automaattisesti samanlaiset uudet ikkunat kuin talossa ennestäänkin on. Usein se onkin viisas ratkaisu, mutta toisaalta vuosisadan alun ja sitäkin vanhemmissa taloissa ikkunat on saatettu jo kertaalleen vaihtaa ilman, että sopivaan ikkunatyyppiin on kiinnitetty huomiota.

Ikkunaremonttia suunniteltaessa vahinko on mahdollista korjata ja palauttaa talon oikea ilme sopivalla ikkunaratkaisulla. Arkkitehti voi auttaa oikean ikkunatyypin valinnassa.

Suunnittelijalta kannattaa pyytää apua myös silloin, kun taloa myöhemmin laajennettaessa on päädytty hyvin erityyppisiin ikkunoihin ja ilmettä halutaan muuttaa.

Kannattaa kuitenkin muistaa, että talon julkisivun ulkonäköön puututtaessa, esimerkiksi ikkuna-aukotusten suhteita muutettaessa, voidaan tarvita rakennus- tai toimenpidelupa. Ota siis yhteys kunnan rakennusvalvontaan asian tarkistamiseksi.

Termit haltuun

Energialuokka: Kodin kylmälaitteista tuttu puolueeton energiamerkki kertoo ikkunan energialuokan asteikolla A++-G. Vertailuluku kertoo, kuin paljon ikkunarakenne aiheuttaa lämmitystarvetta vuodessa. Lämmitystarpeeseen vaikuttavat lasiosan U-arvo, ikkunan ilmanpitävyys, auringonsäteilyn läpäisevyys, selektiivipinnoitteet, eristyslasien täytekaasut sekä välilistan materiaali.

U-arvo: Lämmöneristäövyyttä kuvataan lämmönläpäisykertoimella eli U-arvolla, yksikkö W/(m2K), joka on käänteinen arvo lämmöneristävyydelle. U-arvon kasvaessa lämmöneristävyys heikkenee. Pelkkä U-arvo ei kuitenkaan kerro kaikkea ikkunan energiatehokkuudesta.

G-arvo: Suhdeluku kertoo, kuinka suuri osa ikkunan ulkopintaan tulleesta auringonsäteilystä tulee ikkunan läpi huonetilaa lämmittämään.

Tunnista eri ikkunatyypit

Ikkunoiden nimissä olevat kirjainlyhenteet kertovat, minkälaisesta ikkunatyypistä on kysymys.

MSE on kolmilasinen avattava ikkuna. Sisimmässä puitteessa on 2-lasinen eristyslasi ja ulkopuitteissa erillislasi.

MSEA on muuten samanalainen kuin MSE, mutta ulkopuite ja karmin ulkopinta ovat alumiinia.

MS2E on nelilasinen avattava ikkuna. Molemmissa puitteissa on 2-lasininen eristyslasi.

MEK on kiinteä eristyslasi-ikkuna.

MEKA on kiinteä eristyslasi-ikkuna. Sen karmin ulkopinta on alumiinia.