Suomalaisten mielestä koti on ennen kaikkea kodikas, esteettinen, viihtyisä ja omannäköinen. Ykkösenä tulee kuitenkin hyvinvointi.

Saint-Gobain Finland tutki jo toista kertaa rakennetun ympäristön vaikutusta suomalaisten hyvinvointiin. Peräti 85 % kokee kodin vaikuttavan merkittävästi omaan hyvinvointiin.

Kesäkuussa 2020 toteutetun Parempia elinympäristöjä -tutkimuksen mukaan rakennuksilla ja tiloilla, kuten kodilla ja työympäristöllä, on merkittävä vaikutus hyvinvointiimme. Erityisesti kodin vaikutus on huomattava: 85 % suomalaisista kokee kodin rakennuksena vaikuttavan paljon omaan hyvinvointiin. Merkitys on kasvussa, sillä edellisesä kyselyssä lukema oli 79 %.

Tilaa, toimivuutta ja rauhaa arvostetaan

Suomalaisten mielestä hyvä koti on kodikas, esteettinen, viihtyisä ja omannäköinen (33 %) sekä tilava, avara ja ilmava (33 %). Suomalaiset arvostavat myös käytännöllisyyttä ja toimivuutta (25 %) sekä hiljaisuutta, rauhallisuutta ja yksityisyyttä (21 %).

Hyvinvointia eniten lisääviksi ominaisuuksiksi tutkimuksessa nostettiin sisäilman laatu. 92 % vastaajista koki sen vaikuttavan erittäin tai melko paljon. Muita hyvinvointia lisääviä minaisuuksia olivat , lämpötila (91 %), hyvä ilmanvaihto (90 %), päivänvalo (89 %) ja yleinen viihtyisyys (89 %).

Korona korosti siisteyttä ja hyvää sisäilmaa

Tutkimuksessa kysyttiin myös, millaisiin mukavuus- ja hyvinvointitekijöihin suomalaiset ovat kiinnittäneet huomiota, jos he ovat korona-aikaan viettäneet tavallista enemmän aikaa sisätiloissa.

Kyselyyn vastanneista 17 % kertoi kiinnittäneensä huomiota etenkin siisteyteen, puhtauteen ja järjestykseen. Ilmanvaihtoon ja sisäilman laatuun kiinnitti huomiota 13 %, valoon/valaistukseen 11 % sekä ergonomiaan 11 %.

Vajaa neljännes (23 %) kertoi, ettei ollut kiinnittänyt sisätiloissa huomiota mihinkään erityiseen koronapandemian aikana.

Saint-Gobain Finlandin teettämä tutkimus toteutettiin kesäkuussa 2020 Taloustutkimuksen Internetpaneelissa, jonka 807 vastaajaa edustivat 20–74-vuotiaita suomalaisia valtakunnallisesti.