Rauma, Kalajoki, Iisalmi ja Kristiinankaupunki ovat muuttovetovoimaisimmat seutukaupungit suurten kaupunkien asukkaiden mielestä.

Seutukaupunkien vetovoimatutkimuksessa oli mukana 57 seutukaupunkia. Tutkimuksessa selvitettiin kaupunkien tunnettuutta, imagoa ja vetovoimaa.

Jos katsotaan muitakin vetovoimatekijöitä kuin muuttovetovoimaa, kärjen järjestys on Kalajoki, Rauma, Kuusamo, Hamina ja Parainen.

Nyt tehty vetovoimatutkimus osoittaa, että seutukaupunkien tunnettuus ja muuttovetovoima suurista kaupungeista seutukaupunkeihin on kasvussa edelliseen tutkimusajankohtaan 2019 verrattuna. Koronapandemia on myös osaltaan lisännyt suurissa kaupungissa asuvien kiinnostusta seutukaupunkeja kohtaan.

Tunnetut seutukaupungit yleensä imagoltaan myönteisiä

Kun tarkastellaan kaupunkien ulkoista imagoa ja tunnettuutta yhdessä, muodostuu näistä ulottuvuuksista nelikenttä (kts. alla). Sen oikeaan ylänurkkaan sijoittuvat kaupungit Kalajoki, Rauma, Hamina ja Kuusamo ovat vertailuryhmään nähden hyvin tunnettuja ja imagoltaan hyvin myönteisiä.

Kuvion vaaka-akselilla oleva termi autettu tunnettuus tarkoittaa sitä, että vastaajille annettiin kotikaupungin perusteella oman maakunnan tai joissain tapauksissa lähimaakunnan seutukaupunkeja nimeltä.

Oheisessa kuviossa vasemmalla alhaalla olevien Alajärven ja Someron tunnettuus on heikkoa, mutta imago kohtalainen. Parkano tunnetaan edellä mainittuja paremmin, mutta sen imago on heikompi. Oikeassa alakulmassa oleva Kemi tunnetaan hyvin, mutta sen imago ei ole kovin hyvä.

Korkean tunnettuuden ja myönteisen imagon voidaan ajatella kertovan myös ansaitusta maineesta. Korkea tunnettuus kertoo, että kaupunki tunnetaan keskimäärin hyvin. Siitä on kuultu paljon mediasta tai muulla tavoin saatu kuulla myönteisiä asioita. Kaupunki voidaan tuntea henkilökohtaisesti, siellä on vierailtu ja mainekuva on ikään kuin ”ansaittu” hyvien kokemusten kautta.

Kuvion vaaka-akselilla oleva termi autettu tunnettuus tarkoittaa sitä, että vastaajille annettiin kotikaupungin perusteella oman maakunnan tai joissain tapauksissa lähimaakunnan seutukaupunkeja nimeltä.

Seutukaupungeissa asuvien pitovoima eli halukkuus pysyä asuinkaupungissaan on vahvistunut voimakkaasti. Seutukaupungeissa asuvista 40 prosenttia kertoo korona-ajan lisänneen halukkuutta pysyä nykyisessä kotikaupungissa. Koronapandemia on vahvistanut sisäistä pitovoimaa etenkin Savonlinnassa, Alavudella, Paraisilla, Kuusamossa ja Nurmeksessa.

 Muuttokiinnostus seutukaupunkeihin valjastettavissa asukkaiksi ja työvoimaksi

Seutukaupunkien keskeisinä vetovoimatekijöinä pidetään edellisen tutkimusvuoden 2019 tapaan turvallisuutta, asuinympäristöä ja liikenteellistä saavutettavuutta.

”Potentiaalista asukas- ja työvoimakohderyhmää ovat erityisesti luontoa ja harrastuksia arvostavat lapsiperheet. Seutukaupungeilla on tuhannen taalan paikka kohdentaa markkinointia muun muassa paluumuuttoa harkitseville suurten kaupunkien asukkaille. Myös koronapandemian vaikutukset työelämän joustoihin kannattaa hyödyntää kaupungin viesteissä”, kannustaa seutukaupunkiverkoston puheenjohtaja, Kurikan kaupunginjohtaja Anna-Kaisa Pusa.

Tulosten mukaan suurissa kaupungeissa asuvien mielikuvaan seutukaupungeista vaikuttavat pienemmässä mittakaavassa myös ilmapiiri ja fiilis, kaupalliset palvelut, matkailutarjonta sekä persoonallisuus ja erottuvuus.

Ulkoisissa mielikuvissa seutukaupunkien suurempi koko kohottaa positiivista vaikutelmaa silloin, kun paikkakunta on vähemmän tuttu. Pidemmän välimatkan takaa seutukaupungit kiinnostavat erityisesti matkailun näkökulmasta.

Seutukaupungeissa asuu noin miljoona suomalaista

Tammi–helmikuussa 2022 toteutettuun tutkimukseen saatiin noin 11 100 sisäistä arvioita seutukaupunkien asukkailta sekä noin 2 000 ulkoista arvioita suurten kaupunkien asukkailta.

Seutukaupunkeja ovat seutunsa ja talousalueensa keskukset tai keskusparit, jotka muodostavat ympärilleen työssäkäynti- ja asiointialueen. Seutukaupungeissa asuu lähes miljoona suomalaista. Maakuntakeskuksia ei lasketa seutukaupungeiksi.

Tutkimuksen toteutti seutukaupunkiverkoston toimeksiannosta Innolink Research Oy.

Katso tutkimuksen tiivistelmä täältä

 

 

10 vetovoimaisinta seutukaupunkia suurten kaupunkien asukkaiden mielestä

 1. Kalajoki (+1)
 2. Rauma (-1)
 3. Kuusamo (uusi)
 4. Hamina (0)
 5. Parainen(-2)
 6. Savonlinna (-1)
 7. Iisalmi (+3)
 8. Salo (+6)
 9. Kristiinankaupunki (-1)
 10. Raahe (-4)

 

10 pitovoimaisinta seutukaupunkia niiden omien asukkaiden mielestä

 1. Rauma (+1)
 2. Lapua (uusi)
 3. Savonlinna (+16)
 4. Nurmes (uusi)
 5. Kuusamo (uusi)
 6. Parainen (+25)
 7. Uusikaupunki (-6)
 8. Nivala (+16)
 9. Heinola (0)
 10. Tornio (-5)

Suluissa olevat luvut kertovat sijoituksen muutoksesta vuoden 2019 vastaavaan tutkimukseen verrattuna. Lähde: Seutukaupunkien vetovoimatutkimus 2022