Puutarhanhoito voi olla avain onneen, jos tutkimusta on uskominen. Fiskarsin vuonna 2019 teettämän Onnellisuustutkimuksen mukaan puutarhanhoitoa harrastavat ihmiset eivät ole ainoastaan onnellisempia kuin ne, jotka eivät harrasta puutarhanhoitoa, vaan myös näkevät puutarhanhoidon olevan yksi onnellisuutta tuova tekijä.

”Tutkimuksemme mukaan onnellisimmat puutarhurit kertoivat viettävänsä keskimäärin 4,4 tuntia viikossa puutarhanhoidon parissa – puoli tuntia enemmän kuin vähemmän onnelliset puutarhurit”, kertoo Fiskarsin kuluttajatutkimuksesta vastaava tutkimuspäällikkö Niina Tiittanen.

Rentouttavat askareet edistävät hyvinvointia

Helsingin yliopiston aivotutkijan Minna Huotilaisen mukaan tämän päivän yhteiskunnassa elämä on hyvin pirstoutunutta, joka johtaa keskittymisen häiriintymiseen. Huotilainen korostaakin, että on tärkeää osata hyödyntää tilaisuudet rauhoittumiseen sekä työelämässä että vapaa-ajalla.

Puutarhanhoito, jota usein tehdään hiljaisuudessa tai luonnon äänien ympäröimänä, tarjoaa aivoillemme kaivatun hiljaisuuden ja rentoutumisen hetken. Sen myönteiset vaikutukset stressitasoihin ja itsetuntoon on havaittu monesti ja Huotilainen ymmärtää miksi.

”Kun olemme jatkuvasti erilaisten virikkeiden ympäröimiä, mielemme ja kehomme joutuvat eräänlaiseen hätätilaan. Puutarhanhoito antaa meille mahdollisuuden irrottautua kiireisestä elämästämme ja muodostaa yhteyden luontoon – palata juurillemme, niin sanoakseni”, hän sanoo.

Tuoko puutarhanhoito onnea?

Fiskarsin vuoden 2019 Onnellisuustutkimus on jatkoa jo vuonna 2017 teetetylle Euroopan-laajuiselle tutkimukselle, jossa tutkittiin puutarhanhoidon ja hyvinvoinnin välistä yhteyttä.

Kyselystä selvisi, että 85 prosenttia puutarhanhoitoa harrastavista koki puutarhanhoidon tekevän heidät onnellisemmiksi. Tutkimuksessa intohimoisiksi puutarhureiksi luokitelluista vastaajista jopa 95 prosenttia koki puutarhanhoidon tekevän heidät onnellisiksi. Näiden lukujen perusteella on selvää, että ihmiset todella kokevat puutarhanhoidon vaikuttavan positiivisesti niin heidän henkiseen kuin fyysiseen terveyteensä.

Onnellisuustutkimukseen osallistui yhteensä 4075 henkilöä Suomesta, Tanskasta, Ranskasta, Saksasta, Norjasta, Ruotsista, Iso-Britanniasta ja Yhdysvalloista.

Unohda stressi ja anna onnellisuuden puhjeta kukkaan

Tutkimuksessa selvisi myös, että vastaajista joilla oli keskittymistä vaativa harrastus kuten puutarhanhoito tai käsityöt, olivat tutkimuksen onnellisimpia. 80 prosenttia puutarhanhoitoa harrastavista myös koki, että puutarhanhoito teki heidät onnellisemmaksi kuin jooga tai meditaatio.

”Tutkimuksessamme selvisi myös, että niiden vastaajien joukossa, jotka eivät harrastaneet puutarhanhoitoa, oli kaksi kertaa enemmän onnettomia ihmisiä kuin puutarhureiden joukossa. Puutarhanhoito näyttää siis olevan täydellinen vastapaino nykyajan aiheuttamaan stressiin, sillä se vaatii keskittymistä ja tarjoaa konkreettisen saavutuksen tunteen ”, Tiittanen sanoo. Euroopan-laajuinen onnellisuustutkimus osoittaa, että puutarhanhoito koetaan erittäin hyödyllisenä ja onnea tuovana, ei pakkopullana tai muuten kielteisenä asiana arjessa.

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan aikuisten tulisikin viettää vähintään 150 minuuttia viikossa kohtuullisen kuormittavien aktiviteettien, kuten kevyen liikunnan tai kotiaskareiden parissa.