Ympäristöministeriön antaman asetuksen mukaan uusien rakennusten rakentamisessa siirrytään lähes nollaenergiarakentamiseen. Tällä tarkoitetaan rakennuksia, joiden energiatehokkuus on erittäin korkea ja joiden tarvitseman vähäinen energia tuotetaan uusiutuvalla energialla.

Ympäristöministeriö on myös antanut asetuksen uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta. Molemmat asetukset astuvat voimaan vuoden 2018 alusta.

Sisäilmaston laatuvaatimukset pysyvät jo nykyisellä tasollaan, mutta muutoksia tulee suunnittelun vapauteen ja säännösten joustavuuteen. Samalla kuitenkin korostetaan vastuuta ja osaamista suunnittelu- ja toteutusvaiheessa. Muutosten tavoitteena on  saavuttaa rakennukseen hyvä sisäilmasto, josta ei tingitä energiansäästön vuoksi.

Energiatehokkuusmuutoksilla pyritään edistämään rakentamisen kustannustehokkuutta. Vaatimustasoa ei juuri nosteta asuinrakennusten kohdalla, mutta liike- ja toimistorakennusten osalta muutokset ovat jo merkittäviä.

Laskennallisen energiatehokkuuden vertailu (E-luku) ja rakennuksen lämpöhäviö pysyvät edelleen keskeisinä energiatehokkuusvaatimuksina. Uutta on siinä, että asuinrakennusten kelpoisuus voidaan osoittaa rakenteellisella energiatehokkuudella, ilman E-luvun laskentaa. Uusiutuvan energian tuotanto rakennukseen kuuluvalla laitteella otetaan huomioon siltä osin kuin se käytetään rakennuksessa hyödyksi. Uusiutuvaa energiaa voi nyt tuottaa muuallakin kuin kiinni rakennuksessa.

Lisätietoa muutoksista löytyy ympäristöministeriön sivuilta.