Rakennusten ulkovaipan muodostavien rakenteiden todellista eristekykyä voidaan selvittää vain mittaamalla. Nyt nopeiden U-arvomittausten kaupallistamista edistävälle hankkeelle on myönnetty merkittävä tukirahoitus muun muassa Saksasta.

Rakennusten ulkovaipan muodostavien rakenteiden todellista eristekykyä mittaavalle RAPID U-hankkeelle on saatu rahoitusta sekä Businessa Finlandin että Saksan kauppa- ja energiaministeriön kautta. Hankkeen muut tukijat ovat Stiftelsen för teknisk utveckling och forskning, Suomen ympäristöministeriö, RakLi ja Kiinteistöliitto.

Eristekykyä voidaan selvittää ainoastaan mittaamalla, koska rakentamisen laatu ja rakenteiden altistuminen kosteudelle vaikuttavat siihen merkittävästi. RAPID U-hankkeen uskotaan hyödyntävän kiinteistönomistajia, kun laadunvalvonta ja korjausrakentamisen suunnittelu voidaan toteuttaa nopeilla mittauksilla kustannustehokkaasti ja rakenteita rikkomatta. Muita menetelmän sovellusalueita ovat esimerkiksi energiatodistukset ja rakennekosteuden kartoitus ulkovaipan osalta.

Hankkeen koordinaattorina toimii Arcada ja konsortion muut jäsenet ovat Tampereen teknillisen yliopiston rakennusfysiikan osasto, Raksystems Insinööritoimisto Oy, FIW Munchen ja Deutsches Energieberater-Netzwerk (DEN eV). Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 1,5 miljoonaa euroa ja sen kesto on kaksi vuotta.

Haasteena kirjava rakennuskanta

Suurin haaste nopeiden U-arvomittausten osalta on kirjava rakennuskanta, joka koostuu eri ikäkausina rakennetuista ja erilaisista ulkoseinärakenteista. Hankkeen päätavoitteena on määrittää seinärakenteiden termiseen hitauteen ja tehokkaaseen lämmöneristykseen liittyvien mittausrajoitusten raja-arvoja, eli laatia ohjeita millaisissa sääolosuhteissa eristekykyyn liittyvät nopeat U-arvon mittaukset voidaan tehdä riittävällä tarkkuudella.

Hankkeessa tullaan myös selvittämään kostuneiden ja kylmäsiltoja sisältävien rakenteiden mittausten ohjeistusta. Tutkimus perustuu simulaatioihin ja tulokset varmistetaan laboratoriomittauksilla, joissa testikappaleina ovat riittävän suuret seinärakenteet. Hankkeen tulosten perusteella laaditaan ohjekirja kenttämittauksia varten.

Mittausten yksinkertaisuuden ja nopeuden vuoksi mittaajan ammattitaito ratkaisee tulosten luotettavuuden, ja heidät tullaan kouluttamaan laitteiden käyttöön. Merkittävä osa hankkeen resursseista on varattu juuri koulutustoiminnan kehittämiseen ja Suomessa kehitetyn koulutuksen aloitukseen Saksassa. RAPID U-hankkeessa kehitetään myös teknisiä työkaluja kenttämittauksia ja raportointia varten.