Pelastuslain muutoksen myötä nuohouspalvelujen tarjonta vapautuu koko maassa viimeistään 1.7.2019 alkaen. Asiakkaalla on vapaus jatkossa valita se nuohooja, jonka kanssa haluaa asioita.

Markkinoiden vapautuminen ei tarkoita, että kuka vain voi nuohota. Nuohouksen suorittajalla tulee olla vähintään nuohoojan ammattitutkinto tai talotekniikan ammattitutkinnosta nuohouksen osaamisala. Nuohousvelvoite säilyy edelleen asukkaalla ja ammattipätevyysvaatimus nuohouksen suorittajalla. Luotettavan palveluntarjoajan voi tarkastaa esimerkiksi Nuohousalan Keskusliiton sivustolta OMAnuohooja-hausta.

Omasta nuohoojasta ei tarvitse luopua

Keskusliiton OMAnuohooja-toimintamalli on käynnistynyt vuoden 2019 alusta. Sen on tarkoitus olla asukkaalle apuna tunnistaa luotettava, ammattipätevä ja Nuohousalan Keskusliiton työohjeita noudattava nuohooja.

Käytännössä esimerkiksi tutuksi tullut nuohooja saattaa ajaa jatkossa pihaan OMAnuohooja-tunnukset autossaan.

OMAnuohooja-toimintamalliin kuuluu tiettyjä kriteereitä, joiden on tarkoitus varmistaa paloturvallinen asuminen ja ympäristövastuullinen palveluntarjonta. Pelastuslaissa nuohoukselta edellytetään hyvää nuohoustapaa ja käytännössä tämä tarkoittaa nuohoustyöohjeen noudattamista. Nuohoustyöohje löytyy Nuohousalan Keskusliiton nettisivuilta www.nuohoojat.fi.

Piirinuohousjärjestelmän päättyminen houkuttelee uusia yrittäjiä alalle. Nuohoojan ammattiin opiskellaan pääsääntöisesti oppisopimuksella, jonka kautta käytännön kokemusta karttuu jo opiskeluaikana. Ammattitaidon ja turvallisen nuohouksen varmistamiseksi osaamiskriteerit edellyttävät perehtymistä käytännön työhön aidossa työympäristössä.