YIT tutki viime syksynä suomalaisten toiveita kaupunkiasumiselle ja sen kehittämiselle. Erityisesti nuoret haluavat mieluiten asua uudessa kodissa.

Kestävät kaupunkiympäristöt 2018 -barometrissa haluttiin selvittää, millaisia kaupunkiympäristöjä Suomessa arvostetaan ja halutaan kehittää. Nettipaneelissa toteutettuun kyselyyn vastasi yli tuhat henkilöä kahdeksasta kaupungista.

Asunnon iällä on selvityksen mukaan suuri merkitys Y-sukupolven nuorille. 18–35-vuotiaista vastaajista 60 prosenttia asuu mieluiten uudessa kodissa, ja vain 19 prosenttia heistä suosii historiaa henkivää vanhaa asuntoa.

Nuoria kiinnostavia asioita uusissa asunnoissa ovat selvityksen mukaan tehokkaat energiaratkaisut, toimiva pohja ja se, että tulevista remonteista ei tarvitse kantaa huoltoa.

Myös kiinteistönvälittäjät ovat huomanneet, että nuorten kiinnostus uusiin asuntoihin on lisääntynyt. Huoneistokeskuksen uudisasuntomyynnistä vastaava asiakkuusjohtaja Tarja Hagmanin mukaan yksi syy siihen on se, että Y-sukupolven nuoret ovat tottuneet parempaan kuin heidän vanhempansa.

“Moni aloittaa omillaan asumisen uudesta vuokra-asunnosta, joten kun lähdetään ostamaan ensimmäistä omaa asuntoa, ei välttämättä enää halutakaan vanhaa asuntoa”.

Nuoret myös arvostavat uusien asuntojen tehokasta tilankäyttöä sekä sitä, että kaikki on uutta ja toimii.

Ympäristötietoisuus kasvaa

Jos nuoret suosivat uutta rakentamista, ovat vanhemmat naiset ja miehet tutkimuksen mukaan selvästi valmiimpia ilmastonmuutoksen torjuntaan ja kestävään kaupunkikehitykseen. Esimerkiksi 92 prosenttia 65–75-vuotiaista naisvastaajista olisi valmis muuttamaan valaistuksen energiaa säästäviksi LED-valoiksi, 90 prosenttia edistämään jätteiden kierrätystä ja 81 prosenttia suosimaan vähähiilistä rakentamista.

”Ympäristötietoisuus kasvaa onneksemme monessakin ikäryhmässä. Asumisen esteettömyys, terveellisyys sekä energiatehokkuus korostuu vanhemman ikäpolven asumistoiveissa”, YIT:n asumisen kehitysjohtaja Marko Oinas.