Danske Bankin teettämän Ensiasunnon ostajat 2016 -kyselytutkimuksen mukaan kaksi kolmasosaa nuorista pitää itseään suunnitelmallisena rahankäyttäjänä. Asuntoon säästetään kuitenkin lyhyen aikaa ja säästösummat ovat pieniä.

Danske Bankin Taloustutkimuksella teettämään kyselytutkimukseen vastanneista yli 1 000 suomalaisesta nuoresta (18-35-vuotiaat) yli kaksi kolmasosaa pitää itseään suunnitelmallisena rahankäyttäjänä – vain 22 % vastaajista kokee olevansa huolettomia rahan suhteen. Jo asunnon omistaneista noin puolet oli kuitenkin säästänyt asunnon ostamista varten alle kolme vuotta ja yli puolet (59 %) vähemmän kuin 300 euroa kuukaudessa.

Miesvastaajat ovat säästäneet ensiasuntoa varten naisvastaajia selvästi useammin (59 % vs. 39 %). Yli kaksi kolmasosaa heistä ei näe taloudellisilla kannustimilla kuten ASP-säästämisellä tai verohelpotuksilla olleen vaikutusta asunnonostoonsa. Jo asunnon omistaneet näkevät omistusasuntonsa ensisijaisesti kotina (70 %) – vain kahdeksalle prosentille kyseessä on ensisijaisesti sijoitus. 95 prosenttia omistusasujista on tyytyväisiä asumismuotoonsa.

Omistusasunto tärkeä – ei tietoa mihin on varaa

Nuorisobarometri 2016* osoittaa, että kaksi kolmasosaa vastaajista pitää erittäin tai melko tärkeänä, että on saavuttanut omistusasunnon 35-vuotiaana.

”Oma koti pitää pintansa nuorten unelmana. Tämän rinnalla on selvää, että myös ihmissuhteet ja matkustelu ovat suuressa roolissa nuorten elämässä. On tärkeää, että samalla kun lyhentää asuntolainaa, voi myös nauttia elämästä”, Danske Bankin henkilöasiakasliiketoiminnan johtaja Kenneth Kaarnimo kuvailee.

Kaksi kolmasosaa Ensiasunnon ostajat 2016 -kyselytutkimukseen vastanneista, jotka eivät ole omistaneet asuntoa, uskookin omaan asuntoon tulevaisuudessa. Syyt omistaa asunto liittyvät nimenomaan taloudellisiin tekijöihin, omistaminen nähdään hyvänä sijoituksena, tapana kerryttää varallisuutta ja edullisempana kuin vuokra-asuminen.

”Estävinä tekijöinä nousee taloudellisten syiden lisäksi elämäntilanne. Lähes kaksi kolmasosaa tutkimukseemme vastanneista ei tiedä, mihin heillä olisi varaa. Vastaajilla oleva näkemys asunnonostokyvystään perustuu useimmiten internetistä tai sosiaalisesta mediasta hankittuun tietoon”, Kaarnimo sanoo.

Ensiasunnon ostajat 2016 -kyselytutkimuksen toteutti Danske Bankin toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Kyselyyn vastasi 21.-27.9.2016 yhteensä 1 034 18-35 vuotiasta suomalaista.