Suomen suurimmat kunnat ja lähiötutkimushankkeet voivat nyt hakea mukaan kolmivuotiseen Lähiöohjelmaan, jolla elävöitetään lähiöitä ja ehkäistään alueellista eriytyimistä.

Hallitusohjelman mukaisella ohjelmalla vahvistetaan suurimpien kaupunkien lähiöiden kokonaisvaltaista, pitkäjänteistä kehittämistä ja ehkäistään alueellista eriytymistä. Ohjelmaan hyväksytyt hankkeet voivat hakea avustusta myöhemmin keväällä järjestettävässä avustushaussa.

Kolmivuotisessa ohjelmassa 2020–2022 haetaan poikkihallinnollisia toimia, joilla voidaan ehkäistä asuinalueiden eriytymistä ja lisätä asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta. Tavoiteena on myös edistää asuinalueiden elinvoimaisuutta sekä turvata palveluiden ja asumisen hyvä taso

Haku käynnissä ympäri maan

Ohjelmaan voivat hakea Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun, Oulun, Jyväskylän, Kuopion, Lahden, Porin, Seinäjoen, Vaasan, Joensuun ja Lappeenrannan kaupungit. Kaupungit osallistuvat ohjelmaan kokonaisvaltaisilla lähiön tai lähiöiden kehittämishankekokonaisuuksilla, jotka perustuvat ohjelman tavoitteisiin ja kehittämisteemoihin. Ohjelman tavoitteet ja kehittämisteemat on kuvattu tarkemmin ohjelmassa, joka löytyy ympäristöministeriön verkkosivuilta.

Ohjelmaan voivat hakea myös tutkimuslaitokset lähiöihin liittyvillä tutkimushankkeilla. Tutkimushankkeiden tulee vastata ohjelman tavoitteisiin ja edistää niiden toteutumista. Tutkimushankkeilla tuotetaan tietoa lähiöiden tilasta ja alueellisesta eriytymisestä sekä tietoa lähiöiden kehittämiseksi ja elinvoiman edistämiseksi. Tutkimuksella vahvistetaan ohjelmantavoitteiden tai ohjelmassa mainittujen kehittämisteemojen vaikuttavuutta.

Hankkeet hyväksyy ohjelman toteuttamista ohjaava yhteistyöryhmä. Ohjelmaan hyväksyminen on edellytys ympäristöhallinnon ohjelma-avustuksen hakemiselle. Avustushaun järjestää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöhemmin keväällä.

Ohjelmakaudella 2020-2022 ympäristöhallinnon rahoitusta on tarjolla yhteensä 21 miljoonaa euroa.

Ohjelmaan osallistuvat kunnant laativat kolmivuotiset kehittämissuunnitelmat valitsemiinsa lähiöihin. Strategisten linjausten mukaan lähiöiden kehittämisen tulee niveltyä koko kaupungin kehittämiseen ja strategiseen johtamiseen, alueellista eriytymistä vähennetään monipuolisella yhteistyöllä ja lähiöitä kehitetään tietoon perustuen.

Ohjelman kehittämisteemat ovat:

  1.  Lähiökoulut edistävät koulutuksen tasa-arvoa ja lasten ja nuorten hyvinvointia
  2.  Perhe- ja nuorisotyö sekä harrastustoiminta vahvistavat lasten ja nuorten osallisuutta
  3. Yhteistyö luo yhteisöllisyyttä ja turvallisuutta
  4. Hiilineutraalisuus tukee lähiökehittämisen kestävyyttä
  5. Viihtyisä, toimiva ja vihreä elin- ja asuinympäristö vahvistaa elinvoimaa
  6. Ikäystävällisyys ja esteettömyys tukevat asuinalueen toimivuutta
  7. Taide ja kulttuuripalvelut elävöittävät lähiöitä

Ohjelmassa tuetaan myös tutkimushankkeita, joilla tuotetaan tietoa lähiöiden tilasta ja kehityksestä sekä tuetaan ohjelman tavoitteiden toteutumista.

Ympäristöministeriön koordinoimassa ohjelmassa ovat mukana sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, sisäministeriö ja oikeusministeriö sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA. Ohjelmaa toteuttamaan on perustettu yhteistyöryhmä

Ohjelmahaku päättyy 31.3.2020.

(Lähde: Ympäristöministeriö)