Älykkäät lämpöpumput antavat mahdollisuuden tehdä entistä syvempiä lämpökaivoja entistä ahtaammille kaupunkitonteilla.

Energiapositiivisten rakennusten tekeminen tiiviisti rakennetuille alueille vaatii uudenlaisia ratkaisuja lämpöpumppuihin. Keskisyvät maalämpökaivot on kehitetty ahtaille kaupunkitonteille, joihin ei mahdu kovinkaan montaa lämpökaivoa. Entistä syvemmät lämpökaivot asettavat uusia vaatimuksia lämpöpumpuille.

Yhtä ratkaisumallia etsii Gebwell, joka kumppaneinen toteuttaa HYBGEO-hankkeessa pilottikohdetta Helsingin Kalasatamaan. Asuinkerrostalo As Oy Geowatin hybridijärjestelmässä testataan keskisyvien eli tässä tapauksessa 600–1 000 metriä syvien energiakaivojen poraustekniikkaa, uutta lämpöpumppu- ja talotekniikkaa sekä kokonaisjärjestelmän seurantaa ja optimointia.

Asuinrakennus sijaitsee tiiviisti asutulla alueella, joten tarvitaan aiempaa syvempiä energiakaivoja sekä niihin liittyvää teknologiaa, jotta tarvittu energiamäärä saadaan hankittua rajallisella maa-alueella.

“Yhdestä syvästä kaivosta saadaan enemmän energiaa kuin muutamasta matalammasta. Kun lämpö otetaan talteen keskisyvästä maalämpökaivosta, niin liuoksen lämpötila on korkeampi kuin niin sanotuissa normaalisyvyisissä kaivoissa. Meidän tavoitteenamme on kehittää lämpöpumppuratkaisu, joka hallitsee luotettavasti korkeammat lämpötilat”, sanoo Gebwellin tuotepäällikkö Jarkko Järvinen.

Älykkäät lämpöpumput uudiskohteessa

Kalasataman pilottikohteen avulla pyritään vaikuttamaan päätöksentekoon niin, että energiapositiiviset rakennukset ovat tulevaisuuden ratkaisu ilmastonmuutoksen hidastamisessa. HYBGEO-hankkeessa tätä uutta teknologiaa kokeillaan uudiskohteessa, mutta sen myötä myös olemassa olevan rakennuskannan muuttaminen energiatehokkaammaksi helpottuu, koska maalämpökaivot voidaan jatkossa porata yhä pienemmille ja ahtaammille tonteille.

“Yksi tavoitteista on saada eri toimijoiden järjestelmät pelaamaan yhteen. Tulevaisuudessa jokaista järjestelmän osaa ei tarvitsisi pohtia erikseen, vaan voitaisiin tarjota kokonaisratkaisu yhdessä eli yhdellä tilauksella koko kattaus”, sanoo Järvinen.

HYBGEO-hankkeessa Gebwell vastaa lämpöpumppujen kehityksestä. Mukana hankkeessa ovat myös Tom Allen Senera, Basso Building Systems, Gebwell, Muovitech ja Rototec. Hankkeen koordinaattorina toimii Teknologian tutkimuskeskus VTT. Geologian tutkimuskeskus GTK ja Centria AMK ovat mukana muina tutkimuskumppaneina. Business Finland rahoittaa osan hankkeesta.

Lue lisää:

Uudella teknologialla tähdätään ahtaille tonteille porattavien maalämpökaivojen kustannustehokkuuteen

Lämpöpumppujen suosio jatkuu: Nyt tulevat kerrostalojen maa- ja poistoilmalämpöpumput