Suomalaisissa kodeissa tapahtuu yli sata vesivahinkoa joka päivä, ja suurin osa niistä syntyy vanhojen käyttövesiputkien rikkoutuessa. Automaattinen vedenkäytön valvonta on yleistymässä, mutta sen rinnalle tarvitaan muitakin tekoja.

Uponor tutki suomalaisten omakoti- ja paritaloasukkaiden putkiremontin teettämisaikeita. Suurimmalla osalla vastaajista on vielä alkuperäinen tai osittain korjattu putkisto kodissaan.

Suomalaisissa kodeissa sattuu vuosittain yhteensä jopa 37 000 vesivahinkoa. Eniten vahinkoja aiheuttavat vanhat käyttövesiputkistot ja toiseksi eniten rikkinäiset tai väärin liitetyt kodinkoneiden liitäntäletkut.

Vahingon korjaaminen kallista

Uponorin selvityksessä 53 % vastaajista kertoo, että omassa kodissa on alkuperäinen tai osittain korjattu putkisto; lopuilla putkisto on täysin uusittu kerran tai useammin. Remontti on ajankohtainen 43 %:lle vastaajista, kun taas 57 % kertoo, ettei remontille ole tarvetta. Tutkimuksen tulkinnassa keskityttiin erityisesti yli 20 vuotta vanhoihin omakotitaloihin, joita kyselyssä oli mukana 686.

”Putkiremontti poistaisi vanhojen putkien aiheuttaman vesivahinkoriskin kertaheitolla. Vahingon korjaaminen on huomattavasti kalliimpaa kuin ennakkoon tehty putkiremontti. Usein luotetaan liikaa vakuutukseen ja siitä saataviin korvauksiin, mutta todellisuudessa vakuutus ei useinkaan kata kustannuksista kuin osan. Vakuutusten korvaukset ovat sidonnaisia ikävähennyksiin, jolloin korvaus voi olla vain murto-osa todellisista kuluista”, kertoo palvelukonseptipäällikkö Terhi Klemetti Uponorilta.

Vedenkäytön valvonta yleistyy

Vedenkäytön seurantaan ja valvontaan on jo olemassa erilaisia ratkaisuja, ja kiinnostus niitä kohtaan on lisääntynyt. Tutkimukseen vastanneilla 17 %:lla on kodissaan vesivuotovahti ja 12 % harkitsi sellaisen ostoa.

Markkinoilla on esimerkiksi mobiilisovelluksen kautta hallinnoitava vedenvalvontayksikkö, joka kattaa koko kodin käyttövesijärjestelmän ja voi tarvittaessa jopa katkaista vedentulon automaattisesti.

”Jos putkiremontti ei jostain syystä ole vielä ajankohtainen, automaattinen vedenkäytön valvonta helpottaisi seurantaa ja voisi estää ison vesivahingon syntymisen” Klemetti muistuttaa.

Uponorin helmikuussa toteuttamassa tutkimuksessa selvitettiin kuluttajien aikeita putkiremonttiin, kyselyyn vastasi 806 henkilöä ympäri Suomea. Tutkimuksen tulkinnassa on keskitytty erityisesti yli 20 vuotta vanhoihin omakoti- ja paritaloihin, joita oli yhteensä 686. Tutkimus on toteutettu jo vuodesta 2016 alkaen.