Energiatodistus vaaditaan aina asuntoa myytäessä tai vuokrattaessa. Sitä on pidetty turhana byrokratian kukkasena, joka ei kerro todellisesta energiankulutuksesta oikeastaan mitään – jos sen lähtötiedot eivät ole kunnossa. Mutta entä jos ovat? Voisiko todistuksesta sittenkin olla hyötyä?

Parasta energiatodistuksen antia omakotiasukkaan näkökulmasta ovat energiatodistuksessa esitellyt toimenpide-ehdotukset, jotka tähtäävät laskennallisen ostoenergian ja E-luvun parantamiseen.

Ehdotukset antavat omistajalle konkreettisia keinoja energiakulutuksen pienentämiseksi. Niitä kannattaa siis vakavasti harkita, suunnitella mahdollisia muutoksia ja ryhtyä tuumasta toimeen.

Varteenotettavia toimenpiteitä:

  • Yläpohjan lisäeristys: Yläpohjan lisäeristäminen, kun villaa on 300 mm tai alle on järkevää, vaikka takaisinmaksuaika olisi kymmenenkin vuotta.
  • Ulkoseinät ja koko rakennusvaippa: Uusi lisäselvitysmenetelmä, rakenteiden U-arvon mittaus. Mittaus antaa tarkemman ja totuudenmukaisemman lopputuleman ja sitä kautta myös merkittävästi tarkemmat laskelmat hanke/korjaussuunnitelmaa varten.
  • Maalämpö: suurissa taloissa, joissa on varaava sähkölämmitys, öljy- tai kaukolämmitys, maalämpö yleensä saattaa olla hyvin kannattavaa, sillä takaisinmaksuaika on 8-14 vuotta. Jos lämmönjako ei ole vesikiertoinen, remontista ja investoinnista tulee kallis. Ja takaisinmaksuajasta pitkä.
  • Ikkunoiden vaihto kaksilasisista nykyaikaisiin energiaikkunoihin: Vanhat kaksilasiset ikkunat suositellaan vaihtamaan uusiin energiatehokkaampiin ikkunoihin, jos tehdään julkisivukorjauksia. Pelkkä ikkunoiden vaihto erittäin harvoin kannattaa.
  • Lämmöntalteenotto: Lämmöntalteenotto kohteissa, joissa on jo koneellinen tulo- ja poistojärjestelmä sekä yli 15 vuotta vanhat laitteet, kannattaa uusia.
  • Lämpöpumput: Lämpöpumput ovat suositeltuja yleensäkin vesikiertoisissa kohteissa ja ilmalämpöpumppu suoran sähkölämmityksen kohteissa.
  • Rakenteiden tiivistäminen: Maanvaraisen laatan päälle rakennetuissa pientaloissa on suositeltavaa rakennuksesta riippuen tiivistää rakenteita, sillä rakenteessa voi olla rakoja, joista tulee epäpuhtauksia sisäilmaan.
  • Lämpökuvaus: Rakennuksen lämpökuvaus on rakenteita rikkomaton menetelmä, jonka avulla voi löytää selviä lämpövuotokohtia, esim. eristämättömät rakenteet, raot rakenteissa, jne.
  • Energiahinnan muutokset: Ostoenergian hinnan muutokset tulisi huomioida riskianalyysinä. Lähtökohtaisesti energian hinta nousee pitkällä aikavälillä.

(Lähde: Raksystems)