Öljy- ja biopolttoaineala ry:n toiminta päättyy vuoden 2019 alussa, koska yhdistys on päätetty purkaa. Kuluvan vuoden loppuun asti toiminta jatkuu tavalliseen tapaan.

Eri nimillä toimialan kattojärjestönä vuodesta 1970 lähtien toiminut Öljy- ja biopolttoaineala ry lopettaa toimintansa vuoden 2019 alussa. Järjestö on huolehtinut öljy- ja biopolttoainealan edunvalvonnasta sekä toiminut alan ympäristötyön kehittäjänä, energiatehokkuuden edistäjänä sekä teknisen lainsäädännön ja standardoinnin parissa.

Öljy- ja biopolttoala ry:n toiminnan lopettamiseen on vaikuttanut energiakentän sekä siihen liittyvän kotimaisen ja EU-ohjauksen muuttuminen viime vuosina. Varsinaisesti kiville ajon syy on jäsenyhtiöiden pitkään jatkunut ja syvä näkemysero vuodelle 2030 asetettavista biopolttoaineiden käyttötavoitteista ja keinoista.

”Jäsenistön yhteisen toimintalinjan määrittely on isoissa energia- ja ilmastopoliittisissa kysymyksissä erittäin haastavaa. On arvioitu, että entisen kaltaiselle koko alan yhteiselle edunvalvonnalle ei enää löydy riittävää pohjaa, mikä johtaa järjestön toiminnan päättymiseen”, toteaa Öljy- ja biopolttoaineala ry:n hallituksen puheenjohtaja Matti Lehmus.

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n jäseniä ovat Neste Oyj, Neste Markkinointi Oy, St1 Oy, Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK, Oy Teboil Ab ja Öljy- ja Kaasutekniikka ry.

Järjestön toiminnan päättyessä loppuu myös sen omistaman Öljyalan Palvelukeskus Oy:n toiminta. Öljy- ja biopolttoaineala ja Öljyalan Palvelukeskus käynnistävät yhteistyökumppaneidensa kanssa neuvottelut eri projektien, hankkeiden ja muiden toimintojen tulevaisuudesta.