Vuosittain jo 5000 öljylämmittäjää vaihtaa vapaaehtoisesti lämmitysjärjestelmää. Hallitusohjelman tavoitteena on asteittain luopua öljyn käytöstä lämmityksessä 2030-luvun alkuun mennessä. Aikataulu tuo paineita öljylämmittäjille, joista enemmistö on jo eläkeläisiä.

Öljylämmitys on ensisijaisena lämmitysjärjestelmänä noin 130 000 suomalaiskodissa. Viimeisen kymmenen vuoden aikana 50 000 asunnossa on jo siirrytty muihin lämmitysmuotoihin. Öljylämmittäjien määrä pienenee vapaa- ja markkinaehtoisesti noin 5000 asunnon vuositahtia. Nykyvauhdilla viimeinen öljykattila sammuu vuonna 2045.

Öljylämmitteiset talot edustavat vanhempaa talokantaa. Niistä moni sijaitsee haja-asutusalueella. Enemmistö nykyisistä öljylämmittäjistä on eläkeiässä: 31 prosenttia on 60–69-vuotiaita ja 42 prosenttia yli 70-vuotiaita.

”Moni iäkkäämpi öljylämmittäjä on huolissaan siitä, että hallitusohjelmassa ajetaan öljylämmityksestä luopumista vuoteen 2030 mennessä. Eläketurvakeskuksen mukaan vuonna 2016 eläkeläisten toimeentulo oli keskimäärin 21 700 euroa vuodessa, eli noin 1800 euroa kuukaudessa. Heillä ei yksinkertaisesti ole varaa vaadittuun lämmitysjärjestelmän vaihtoon”, kertoo Lämmitysenergia Yhdistyksen erityisasiantuntija Eero Otronen.

Energiaremontti maksaa keskimäärin 10 000–20 000 euroa

Hallitusohjelmassa esitetään, että öljyn käytöstä lämmityksessä luovutaan asteittain 2030-luvun alkuun mennessä. Valtion ja kuntien kiinteistöissä öljylämmityksestä on tarkoitus luopua vuoteen 2024 mennessä. Muiden kiinteistöjen osalta aikaa annetaan 2030-luvun alkuun.

Öljylämmitteisessä omakotitalossa lämmitysmuodon vaihto maksaa keskimäärin 10 000–20 000 euroa riippuen talon iästä ja koosta sekä valittavast uduesta lämmitysmuodosta.

Motivan tekemän vertailun mukaan halvimmaksi tulee siirtyä kaukolämpöön ja kalleimmaksi maalämpöön tai puupelletti-lämmitykseen. Ilma-vesilämpöpumppu sijoittuu kustannuksiltaan näiden väliin. Vertailusta puuttuu halvimmaksi tuleva muutos sähkölämmitykseen, jonka remontti maksaa 3000–5000 euroa.

”Rakennustutkimus RTS:n tuoreen Asuntokorjaaja 2019 -tutkimuksen mukaan öljylämmityksen kunnostaminen energiatehokkaammaksi maksaa keskimäärin 5500 euroa. Jo polttimen uusimisella ja kattilan huoltamisella saadaan parannettua energiatehokkuutta ja vähennettyä päästöjä”, Otronen toteaa.

Eläkeläisellä energiaremontin kulut saattavat vastata enimmillään lähes vuoden tuloja. Lämmitysenergia Yhdistys ry:n mukaan hallituksen kaavailemat asuinrakennusten energia-avustukset eivät riitä kattamaan öljylämmittäjien niskaan kaatuvia energiaremontteja.

Saneeraustukea asuinrakennuksille

Ympäristöministeriö suunnittelee asuinrakennuksille suunnattuja energia-avustuksia, joita myönnettäisiin energiatehokkuutta parantaviin hankkeisiin yhteensä 20 miljoonaa euroa vuonna 2020 ja 40 miljoonaa euroa vuodessa vuosina 2021–2022. Avustusta voisivat hakea kaikki taloyhtiöt ja omakotitalojen omistajat. Avustusta voisi saada enintään 20 prosenttia suunnittelu- ja korjaustyön arvonlisä-verottomista kustannuksista, kohteesta riippuen maksimissaan 4000 tai 6000 euroa.

Rakennuksen energiatehokkuutta voisi parantaa useilla erilaisilla ratkaisuilla, kuten eristyksen parantamisella, aurinkokeräimillä tai öljylämmityksestä luopumisella.

”Omakotitaloille on tuesta kaavailtu 30 miljoonaa euroa. Summa on täysin alimitoitettu. Vaikka tuen suuruudeksi myönnettäisiin vain 1000 euroa taloa kohden, koko 100 miljoonan euron summasta ei riitä siivua kaikille. Pelkästään aktiivisia öljylämmittäjiä on 130 000 asunnon verran. Tukea tarvittaisiin siis 130 miljoonaa euroa jo heille, eikä sekään riittäisi kattamaan kuin 5–10 prosenttia öljylämmityksestä luopumiseen tarvittavien energiaremonttien kustannuksista”, Otronen huomauttaa.

Saneeraustukien sijaan Lämmitysenergia Yhdistys ehdottaa, että öljylämmityksestä luopumisen pakosta luovutaan yksityisten asunnonomistajien osalta. Öljylämmitettävien talojen määrä pienenee jatkuvasti, kun kiinteistöt vaihtavat omistajaa. Öljylämmittäjistä 19 prosenttia suunnittelee jo muutoinkin rinnakkaisen lämmitysjärjestelmän hankintaa. Lämmitysenergia Yhdistys näkee parempamana mallina energia-avustusten kohdistamisen öljylämmityksen muuntamiseksi hybridilämmitykseksi.