Öljylämmityksen vaihtajille tarjottavan avustuksen hakemusten käsittely on ruuhkautunut. Päätöstä joutuu odottamaan yli puoli vuotta.

Öljylämmityksestä luopumiseen pientaloissa kannustava avustus on ollut suosittu. Sitä on hakenut vuodessa jo 15 475 öljylämmitteisen pientalon omistajaa.

Myönteisen päätöksen on saanut 7 680 hakijaa ja kielteisen 525. Avustuspäätöksiin on nyt sidottu yhteensä 28 miljoonaa euroa.

Hakemusten käsittelyaika on tällä hetkellä yli puoli vuotta. Hakemusten käsittelyyn on palkattu myös lisävoimia elokuusta alkaen, tiedottavat Ympäristöministeriö ja hakemuksia käsittelevä Pirkanmaan ELY-keskus.

Käsittelyn odotetaan nopeutuvan myös siitä syystä, että valtioneuvoston tänään antaman asetuksen myötä jaettavaksi vapautuu myös vuoden ensimmäisessä lisätalousarviossa osoitetut 9,4 miljoonaa euroa. Hakemusjonoa päästään purkamaan nyt jaettavaksi vapautuneiden määrärahojen turvin. Avustus täyttää jatkossa EU:n elpymisvälineen kriteerit, ja siihen voidaan hakea lisärahaa EU:lta vuoden 2022 talousarviolla.

Öljylämmityksen tilalle maalämpöä

Toukokuussa julkistetussa Suomen kestävän kasvun ohjelmassa linjataan, että öljylämmityksestä luopumista tuetaan EU:n elvytysvaroista yhteensä 70 miljoonan euron lisärahalla. Siitä 65 miljoonaa euroa ohjataan pientalojen omistajille ja 5 miljoonaa euroa kunnille, seurakunnille ja yhdistyksille.

Hallitusohjelman mukaan fossiilisesta öljylämmityksestä luovutaan 2030-luvun alkuun mennessä, julkisissa rakennuksissa jo vuoteen 2024 mennessä. Öljylämmityksestä luopuminen auttaa Suomea myös merkittävästi saavuttamaan taakanjakosektorille vuodelle 2030 asetetut EU:n ilmastotavoitteet.

Avustusta voidaan myöntää pientalon omistavalle yksityishenkilölle tai kuolinpesälle, kun ympärivuotisessa asuinkäytössä olevan pientalon öljylämmityksen tilalle tulee fossiilittomaan energiaan perustuva lämmitysjärjestelmä, ja kun muutostöiden kustannukset ovat syntyneet 1.6.2020 jälkeen.

Avustuksen määrä on 4 000 euroa siirryttäessä öljylämmityksestä kaukolämpöön, maalämpöpumppuun tai ilma-vesilämpöpumppuun ja 2 500 euroa siirryttäessä muihin lämmitysjärjestelmiin. Avustusta ei myönnetä fossiilisia polttoaineita käyttäviin rakennuskohtaisiin lämmitysjärjestelmiin.

Lue lisää:

Kumpi on vähähiilisempää, puu vai betoni? Asiantuntija: ”Rakentamisen materiaaleilla ei ole mitään merkitystä”

Öljylämmityksestä luopumisen tukia jatketaan mutta sanktioita ei ole suunnitteilla