Pientalojen omistajille tarjottava öljylämmityksen vaihtamiseen kannustava avustus on saamassa 10 miljoonan euron lisäpotin. Avustusta on hakenut jo 10 850 pientalon omistajaa.

Vuoden ensimmäisessä lisätalousarvioesityksessä osoitetaan 10 miljoonan euron määräraha avustukseen, jota tarjotaan pientalojen omistajille öljylämmitysjärjestelmän vaihtamiseksi kestävämpään lämmitysmuotoon.

Uudella määrärahalla tavoitellaan noin 2 500 pientalon öljylämmitysjärjestelmän vaihtamista, mikä vähentäisi taakanjakosektorin hiilidioksidipäästöjä vuodessa noin 14,5 kilotonnilla ja lisäisi työllisyyttä noin 300 henkilötyövuodella.

Syyskuusta 2020 lähtien avustushakemuksen on jättänyt jo 10 850 pientalon omistajaa. Hakemusten käsittelyssä on ollut suuren suosion takia ruuhkaa, mutta myönteisen päätöksen on saanut jo 4 502 hakijaa. Kielteisiä päätöksiä on tehty vain 240.

Syynä kielteiseen päätökseen on usein se, että lämmitysremontti on toteutettu ennen ehtojen mukaista määräaikaa 1.6.2020, tai että asunto ei ole ympärivuotisesti asuttu. Käsittelyaika on hakemuksen jättämishetkestä riippuen noin 4–6 kuukautta.

Avustusta haettu eniten ilma-vesilämpöpumppujärjestelmiin

Tähän mennessä 1318 pientaloasujaa on ehtinyt toteuttaa hankkeen ja saada avustuksen. Euromääräisesti avustusta on maksettu noin 5,2 miljoonaa euroa.

Ilma-vesilämpöpumppujärjestelmä on ollut selvästi suosituin vaihtoehto uudeksi lämmitysjärjestelmäksi, 65 % avustuksista on kohdistunut ilma-vesilämpöpumppuihin. Maalämpöpumppujärjestelmään on vaihtamassa 21 % hakijoista, kaukolämpöön 10 % ja sähköön 2 %.

Avustusta voidaan myöntää erilaisiin lämmitysratkaisuihin, kunhan lämmitysjärjestelmä ei perustu rakennuskohtaisesti fossiilisten polttoaineiden polttoon. Avustusta myönnetään 4 000 euroa, kun pientalossa siirrytään ilma-vesilämpöpumppuun, maalämpöön tai kaukolämpöön. Muita lämmitysmuotoja avustetaan 2 500 eurolla.

Myös muita tukimuotoja

Jatkuvasti haettavissa oleva kotitalousvähennys voi myös olla hyvä vaihtoehto lämmitysremonttia suunnittelevalle pientalon omistajalle. Vuonna 2021 vähennys on enintään 2 250 euroa henkilöä kohden. Puolison kanssa vähennystä voi saada yhteensä 4 500 euroa. Kotitalousvähennyksen saa vain työn osuudesta.

Asuinrakennusten energia-avustusta voi hakea Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA). Energia-avustusta myönnetään monenlaisiin energiatehokkuutta parantaviin hankkeisiin, myös öljylämmityksen vaihtamiseen. Avustuksen saamiseksi tulee liittää hakemukseen laskelmat rakennuksen energiatehokkuutta kuvaavasta E-luvusta sekä rakentamisvuodelta että korjaustoimien jälkeen. Energiatehokkuuden parantuminen on pystyttävä esittämään energiatodistuksella.

Lue lisää:

Remonttipäätös pitkän harkinnan jälkeen: Öljylämmitys vaihtui ilma-vesilämpöpumppuun

Ohjeita öljylämmityksen vaihtajille: Ely-keskus