Öljylämmityksestä luopuminen on kannattavaa. Gaia Consulting Oy:n Suomen Lämpöpumppuyhdistykselle tekemän selvityksen mukaan Suomessa on edelleen noin 220 000 öljylämmitteistä omakotitaloa ja 100 000 sähkölämmitteistä taloa, joissa lämpö jaetaan vesikierrolla. Nämä käyttävät yhteensä noin 600 miljoonaa litraa lämmitysöljyä ja 2,6 TWh lämmityssähköä.

Jos kaikkiin näihin taloihin asennettaisiin maalämpöpumput, sähkönkulutus pysyisi suunnilleen samana, mutta öljynkäyttö loppuisi. Vuotuiset verolliset lämmityskustannukset nykyhinnoilla alenisivat noin 600 miljoonaa euroa. Lämpöpumppuinvestoinnin pääomakustannus olisi noin 330 miljoonaa euroa kotitalousvähennyksen jälkeen, joten näiden talouksien vuotuinen kokonaissäästö olisi noin 270 miljoonaa euroa.

Nämä taloudet käyttävät nyt noin miljardi euroa vuodessa lämmitykseen. Maalämmön asennuksen jälkeen lämmityslasku putoaisi kolmannekseen, joten lämpöpumppuasennuksen takaisinmaksun jälkeen rahaa jäisi rutkasti yli muuhun kulutukseen.

Valtion kannalta hankkeessa olisi sekä plussaa että miinusta. Vaihtotase paranisi noin neljännesmiljardilla öljyntuonnin vähenemisen myötä. Polttoöljystä luopuminen vähentäisi samalla hiilidioksidipäästöjä 1,6 megatonnia. Öljyn tuomat verotulot vähenisivät, mutta toisaalta lämpöpumppualan piristyminen toisi tuhansia työpaikkoja.

Olisiko mahdollista nopeasti luopua öljylämmityksestä? Olisi, koska Ruotsissa se on jo tehty. Ruotsissa on jo 300 000 öljykattilaa korvattu maalämmöllä ja pelleteillä. Naapurissa luovuttiin lämmitysöljyn dieselverovapaudesta 20 vuotta sitten. Sen ansiosta maalämpö muuttui kannattavaksi jo silloin, kun öljy oli halpaa. Nyt kun öljylämmitys on jo verovapaanakin niin kallista, että vaihto maalämpöön pääsee plussalle viidessä, seitsemässä vuodessa energialaskun pudotessa kolmasosaan, luulisi että Suomessakin lämpöpumppuasennukset saavat vauhtia.

Suomessa hallitus haraa kuitenkin vastaan. Uudessa budjetissa kevyt polttoöljy on ainoa energiamuoto, jonka veroa ei nosteta. Öljy saa myös käsittämättömän tasoituksen rakennusten energialaskelmissa. Sähköä rangaistaan kertoimella 1,7 sillä perusteella, että se on muka niin jalostettua energiaa. Samalla unohdetaan, että öljyn tuotanto on keräilytaloutta, joka on tulossa tiensä päähän. Sähköä sen sijaan voidaan tuottaa päästöttömästi, ja sen päästötön tuotanto kasvaakin koko ajan. Liikenteessä sähkö merkitsee Suomessakin kuten muualla päästöjen vähenemistä ja puhtautta, asumisessa jostakin syystä päinvastoin!

Luulisi, että hallitusta kiinnostaisi vaihtotaseen parannus, samoin kuin asumisen energiankäytön ja hiilidioksidipäästöjen raju pudotus. Semminkin kun juuri ne asiat ovat jatkuvasti kiristyvien rakennusmääräysten johtotähtenä ja kun päästövähennys tapahtuisi päästökauppasektoriin kuulumattomalla alueella, jolla vähennysten löytäminen on osoittautunut kovin haastavaksi.
Vähä- tai nollaenergiatalojen uudisrakentamisella asumisen energiankulutus ei pienene, koska alati kiristyvät määräykset, hankaloitunut byrokratia ja näiden myötä kohoavat rakennuskustannukset uhkaavat tyrehdyttää pientalojen uudisrakentamisen lähes kokonaan.