Uutta öljylämmityksen vaihtamiseen kannustavaa avustusta haki ensimmäisen kahden kuukauden aikana yhteensä noin 5 200 pientalon omistajaa. Avustusta riittää vielä tuhansille öljylämmisteisen pientalojen omistajille.

Suurin osa avustuksen hakijoista on vaihtamassa öljylämmityksen ilma-vesilämpöpumppuun. Toiseksi suosituin on maalämpö. Näihin sekä kaukolämpöön vaihtaville on tarjolla 4 000 euron avustus, ja muihin ei-fossiilisiin lämmitysjärjestelmiin öljylämmityksen vaihtavat voivat saada 2 500 euron avustuksen.

Avustuspäätöksiä annettiin syys–lokakuussa noin 1 200 kotitaloudelle. Vain 60 hakijaa sai kielteisen päätöksen. Odotettua useampi on hakenut suurempaa, 4 000 euron avustusta, minkä vuoksi avustusta riittää aikaisemmin arvioidun 10 000 hakijan sijaan todennäköisesti noin 7 000–8 000 pientalolle.

Vaikka myönteisiä päätöksiä on paljon, riittää avustusta vielä tuhansille öljylämmitteisten pientalojen omistajille. Hallitus on myös esittänyt ensi vuoden budjettiin noin 9,7 miljoonan euron määrärahaa, jolla tuettaisiin edelleen öljylämmityksestä pois vaihtavia pientalon omistajia.

”Elvytyksen ja työllisyyden näkökulmasta olisi ihanteellista, että lämmitysremontteja toteutettaisiin ripeällä aikataululla. Nopeat päästövähennykset myös tukevat Suomen hiilineutraaliustavoitteen 2035 saavuttamista”, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Sähköinen hakeminen nopeuttaa käsittelyä

Avustusta myöntävä Pirkanmaan ELY-keskus on palkannut hakemusmäärän käsittelyyn lisää henkilökuntaa. Hakemustenkäsittelyssä on silti ruuhkaa, ja tällä hetkellä avustusta hakevien kannattaa varautua jopa 4–6 kuukauden käsittelyaikaan.

Käsittelyä on hidastanut se, että paperilla tehtyjä hakemuksia on paljon, hakemukset ovat puutteellisesti täytettyjä ja niistä puuttuu liitteitä, kuten valtakirjoja. Valtakirja tarvitaan myös hakijan puolisolta, jos pariskunta omistaa kiinteistön yhdessä.

Sähköisesti tehty hakemus onkin suotava, sillä hakemuksen käsittely on silloin nopeampaa. Avustusta kannattaa hakea jo ennen hankkeen toteuttamista varsinkin, jos haluaa varmistua myönteisen avustuspäätöksen saamisesta. Hankkeen voi kuitenkin toteuttaa myös ennen avustuspäätöstä, jolloin avustus voidaan maksaa takautuvasti.

Muun muassa öljysäiliön poistamiseen sekä uuden lämmitysjärjestelmän asentamiseen tarvittavat luvat ja ilmoitukset selviävät ottamalla yhteyttä omaan kuntaan. Suunnittelussa on esimerkiksi syytä huomioida, että nykykäytännön mukaan maalämpöjärjestelmien sijoittaminen pohjavesialueille ei pääsääntöisesti ole mahdollista. Lisätietoja saa Ely-keskuksesta ja Motivasta.

Lue lisää:

Öljylämmittäjät ohjataan energiaremontteihin – kustannus on eläkeläiselle iso